World Library  
 
  • Cover Image

Krisztus és Antikrisztus

By: József Tamás Fazekas

A „Krisztus és Antikrisztus” című metafizikai értekezés a kozmikus körforgás egyre gyorsuló időfolyamában élő, önMAGuk és létük örök, változatlan forrását kutató tudatoknak szóló üzenet. Azok figyelmébe ajánlott, akik már ráhangolódtak a Fazekas József Tamás által közreadott szellemi tartalmakra, és azon sajátos fogalomkészletre, melyet az ezt megelőző művekben is használva, tisztázni igyekezett. „Az ébredés metafizikája”, és a „Reductio ad Absolutum” című művek folytatá...

"Az ébred fel, kinek ébrednie kell. Az ébred fel, kiben EGY-ÉN-MAGunknak ébrednie kell. Az Álmodó saját álmának álmodottjában önMAGa jut vissza önMAGában, önMAGával, és önMAGán keresztül örök, éber, mindenható ÉNjéhez.”

Read More
  • Cover Image

Reductio ad Absolutum, avagy visszavezetés a teljességre(be)

By: József Tamás Fazekas

A “Reductio ad Absolutum” egy metafizikai értekezés a térről és a tudatról, amely Fazekas József Tamás legutolsó, legrövidebb műve ami közlésre került. Mintegy összefoglalása és befejezése mindannak, ami még a szavak segítségével körbeírható, de lényegében már nem átadható.

"Amikor az elme a Szívben pihen, az üdvösség fénye ragyog a létezésben, és a létezés visszatér, feloldódik, átszellemül az üdvösség fényében. A valódi bölcsesség: boldogság, üdvösség, amely nem az elme világteremtő, megismerő tetteiből fakad, hanem a lét és a nemlét kettősségét meghaladó EGY és EGYEtlen, öröktől fogva létező VALÓ, mely EGY-ÉN-MAGom VAGYOK.”

Read More
  • Cover Image

Az ébredés metafizikája : Trilógia, Volume III: Trilógia

By: József Tamás Fazekas

Jelen könyvben közreadott tartalmak elsősorban azoknak szólnak, akik a világnak, a valóságnak és a tudatnak önMAGukban, önMAGuk által és önMAGukért való megismerésének az egyedi, tudati-szellemi útját járják. Akik az életen, a létesülteken, a relatív valóságon túlmutatót, a lét forrását, a megnevezhetetlent, a metafizikai fogalommal Abszolútumnak nevezettet, a Teljességet kutatják.

„A Kali Yuga, a Vaskor – a spirituális önmegvalósítás szempontjából – a legösztönzőbb kor a metafizikai értelemben vett felébredésre. Mert a valódi kérdés: kinek az álma mindez? Kinek jelenik meg mindez, amit valóságnak képzelek? Ki vagyok én, aki SZEMléli mindezt? A válasz: MAGa(m) a SZEM.”

Read More
  • Cover Image

EGY és EGYetlen : Trilógia, Volume II: Trilógia

By: József Tamás Fazekas

Eme könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik saját szellemi útjukat járva már eljutottak bizonyos alapvető felismerésekre, és akik nyitottak egy újabb nézőpont megismerésére, megvizsgálására, befogadására. Az Út MAGunkba, MAGunkon át és MAGunkhoz vezet, az EGY és EGYetlen köz-ŐS VALÓságba, melyről semmi újat leírni, elmondani nem lehet. De emlékezni, és újra és újra ráeszmélni MAGunk gondolatokon, szavakon, szimbólumokon, hangokon és képeken túli EGY és EGYetlen VAGYOKs...

Végidőket élünk. De mikor nem éltünk végidőket, amikor a múló idő a maga végtelenségében, az önMAGa teljességéről megfeledkezett Emberi Lény számára örökké az egymásra következő, egymásban kezdődő és végződő időpillanatok sorozata, összessége, melynek forgatagában az Örökké Változatlan, a feltartóztathatatlanul és örökké változó létforgatag, létörvény sodrásának látszólag végzetesen kiszolgáltatott foglya? Az alábbi sorok a ráción keresztül a ráció által, de nem a rációh...

Read More
  • Cover Image

Végtelen EGY : Trilógia, Volume I: Trilógia

By: József Tamás Fazekas

Ez a könyv egy emberi lény tudati útjának a története. Talán szokatlan a maga nemében és ezáltal értelmezhetetlen mindaz ami benne foglaltatik első látásra. A meggyőzés igénye nélkül íródott, minden látszat ellenére még akkor is, ha sok részében a mai hagyományos nézőpontoktól teljesen eltérő, a mai kor paradigmájából teljesen kilógó, abban értelmezhetetlen tartalmakat jelenít meg, melyek felületesen szemlélve igen erős kritikai töltetet hordozhatnak bizonyos összefüggés...

„A Világon minden létező EGY. Egyetlen Elme, Tudat és Lélek, EGY és EGYetlen Intelligencia, Erő, Tudás nyilvánul meg mindŐnkben és minden létezésben. Minden létező Része az EGY Egészének, és Részként magában hordozza az EGY EGÉSZségét. Mindenki és minden MAGában hordozza a Világ EGÉSZét.”

Read More
  • Cover Image

Egy Bolond Bölcselete

By: József Tamás Fazekas

A Bolond bölcselete egy olyan könyvecske, melynek tartalma kevesebb mint egy óra alatt elolvasható, rövid egypercesek gyűjteménye, mely egy láthatatlan képzeletbeli fonálra lett felfűzve. Ez a fonál a bolondság, a játék, a humor, a mélység és a magasság magvasságának sajátos keveréke. Mindenkinek annyit ad, amennyit befogadni képes belőle a saját életében megélt egyéni tapasztalás, egyéni bölcsesség tükrében.

A Bolond bölcselete egy olyan könyvecske, melynek tartalma kevesebb mint egy óra alatt elolvasható, rövid egypercesek gyűjteménye, mely egy láthatatlan képzeletbeli fonálra lett felfűzve. Ez a fonál a bolondság, a játék, a humor, a mélység és a magasság magvasságának sajátos keveréke. Mindenkinek annyit ad, amennyit befogadni képes belőle a saját életében megélt egyéni tapasztalás, egyéni bölcsesség tükrében.

Read More
 
1
Records: 1 - 6 of 6 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.