• Cover Image

Grand Hotel

By: Dusan Gojkov

...98.  Album fotografija 1991-1993., roman, 2003. Copyright © by Du šan Gojkov, 1993, 1994. Renewed copyright © by Du šan Gojkov, 2003. Izvod... ...šan Gojkov, 2003. Izvodi iz kritika "Grand hotela": "...Du šan Gojkov je, o čigledno, u čvrstoj 'kabalisti čkoj' fazi koja se ne menja sp... ...po štovanje prema Danilu Harmsu.)...." Sonja Ćiri ć, Vreme "...Du šan Gojkov nam u svojim pri čama kroz lik glavnog junaka sugeri še da je čovek... ...dni snimci' iz filma jedne izabrane sudbine. Minimalizam oblika - ponekad Gojkovljevu pri ču čine čak jedna ili dve re čenice - i liri čnost ve ćine... ...čekivanu poentu - i kombinuju ći ga sa pravilima pisanja radijskih vesti, Gojkov ispisuje prozu vrhunskog kvaliteta u svom žanrovskom opredeljenju."...

...on of short stories about "Lazar" and different aspects of his life which includes a certain morning, a day on the beach, morning french toast, etc. Dusan Gojkov is a known Serbian poet/writer who has published several pieces of his work....

Read More