World Library  

Search Results (94 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.2 seconds

 
Florentin Smarandache (X) Most Popular Books in China (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 94 - Pages: 
 • Cover Image

Intamplari Cu Pacala

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Circles of Light

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Cantece de Mahala

By: Florentin Smarandache

This book is a collection of poems compiled together by Florentin Smarandache. Book translates in Romanian---

Read More
 • Cover Image

Probleme Compilate Si Rezolvate de Geometrie Si Trigonometrie

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Colpotul Tacerii

By: Florentin Smarandache

...Semhatarul acestor randuri se ana confruntat cu doua asertiuni. Prima. Cine este Florentin Smarandache? A doua Poetul nu are biografie; poezia este biografia sa Dar a doua asertiune vrea sa 0 elimine pe prima Nemaifiind doua nu se pune problema optiunii. Cand l-ar interesa t~i pe cititor viata unui poet?...

Read More
 • Cover Image

Fat Frumox Din Lacrima de Paradox”

By: Florentin Smarandache

...JANET NIC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...IC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...INTELIGENT T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalale... ... T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalalei – închip... ... ă, untul pe felia doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ... ... doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ă la lustru, corig... ...z ă un paradis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ... ...adis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ţambalagiu ... ...leomangri cu pic ăţele care curge ca o piftie din naiul-buhaiul-raiul lui Florentin Smarandache, dând la iveal ă me şcheria poetului. Buliba şă de...

...Pâna în 1984, când publica a doua editie a volumului „Le sens du non-sens”, în limba franceza, la Fés, în Maroc (prima tot în Maroc, 1983), Florentin Smarandache îsi cioplise deja câteva pietre pentru templul sau: „L’heure de la planète”, 1980, Craiova, „Formules pour l’esprit”, 1981, Bucuresti, „Problèmes avec et sans …problèmes”, 1983, Fés, Maroc (în limba fran...

Read More
 • Cover Image

Paradoksisticki Dvostihovi

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

...IEREA CIP A BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 c... ...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ...noredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI ... ... - ca un protest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi b... ...rotest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi bazat ă pe ... ...rrier/paradoxisme.html; - în spaniol ă la: http://gallup.unm.edu/~smarandache/paradoxismo.htm O carte electronic ă despre “Paradoxism & Pos... ...înfiin ţat în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemen... ...e, cuprinzând circa 300 scriitori de pe glob, cu texte în diverse limbi”. (Florentin Smarandache). ...

Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn ...

Read More
 • Cover Image

Third International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Interval Neutrosophic Sets and Logic : Theory and Applications in Computing

By: Florentin Smarandache

...URA PERPESSICIUS BUCUREºTI - 2002 În doi timpi ºi trei miºcãri -- FLORENTIN SMARANDACHE F FLORENTIN LORENTIN S SMARANDACHE MARANDACHE ÎN DOI... ...SICIUS BUCUREºTI - 2002 În doi timpi ºi trei miºcãri -- FLORENTIN SMARANDACHE F FLORENTIN LORENTIN S SMARANDACHE MARANDACHE ÎN DOI TIMPI ÎN... ...el. 021.348.52.18 E-mail: perpessicius_ro@yahoo.com paradox_ro@hotmail.com FLORENTIN SMARANDACHE University of New Mexico, Department of Mathematics, ... ...8.52.18 E-mail: perpessicius_ro@yahoo.com paradox_ro@hotmail.com FLORENTIN SMARANDACHE University of New Mexico, Department of Mathematics, Gallup, N... ...matics, Gallup, NM 87301, USA. smarand@unm.edu http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/ tel. (505) 726-1720 (home), (505) 863-7647 (office) fax (505... ...) 726-1720 (home), (505) 863-7647 (office) fax (505) 863-7532 (Attn. Dr. Smarandache) CONSILIER EDITURÃ: PROF. DR. MARCEL CRIHANÃ Lector carte: SORI... ...ne autorului ISBN: 973-8477-05-0 Tiparul executat la SEMNE Apãrut: 2002 F FLORENTIN LORENTIN S SMARANDACHE MARANDACHE ÎN DOI TIMPI ªI TREI ÎN DOI TIM... ...), apoi piese de teatru combinaþionale, ori proze multistilistice. AUTORUL FLORENTIN SMARANDACHE AºA ºI PE DINCOLO... Haideþi sã vã introduc în Labor... ...eram si- litor la carte, dar foarte sfios.) Sã ies în faþã. ªi dãdeam eu 6 FLORENTIN SMARANDACHE mecanic din mâini, cu câte douã degete, arãtãtor ºi ...

Read More
 • Cover Image

Antichambers, Antipoesies, Bizarreries

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Metode de Calcul in Analiza Matematica

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Dincolo Si Dincoace de Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...Mi-a sosit, de curand, cu po~ta aeriana, 0 carte din Amcrica. Era expcdiata de Florentin Smarandache, din Phoenix. Arizona. un valcean de-al nostru din Balce~ti, fugit Inainte de revolutic prin Turcia ~i "aclimatizat" In Statele Unite. Cinc e Florentin Smarandache: profesor de matematica, aut or a pe...

Read More
 • Cover Image

Noi Functii in Teoria Numerelor

By: Florentin Smarandache

... W. B. VASANTHA KANDASAMY FLORENTIN SMARANDACHE FUZZY RELATIONAL MAPS AND NEUTROSOPHIC... ... W. B. VASANTHA KANDASAMY FLORENTIN SMARANDACHE FUZZY RELATIONAL MAPS AND NEUTROSOPHIC RELATION... ...600036, India e-mail: vasantha@iitm.ac.in web: http://mat.iitm.ac.in/~wbv Florentin Smarandache Department of Mathematics University of New M... ...dia e-mail: vasantha@iitm.ac.in web: http://mat.iitm.ac.in/~wbv Florentin Smarandache Department of Mathematics University of New Mexico Gal... ...Mysore, Karnataka, India. Copyright 2004 by W. B. Vasantha Kandasamy and Florentin Smarandache Layout by Kama Kandasamy. Cover design by... ...rnataka, India. Copyright 2004 by W. B. Vasantha Kandasamy and Florentin Smarandache Layout by Kama Kandasamy. Cover design by Meena Kan... ...ena Kandasamy. Many books can be downloaded from: http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/eBooks-otherformats.htm ISBN: 1-931233-86-1 ... ...out his help this book would not have been possible. W.B.VASANTHA KANDASAMY FLORENTIN SMARANDACHE 9 Chapter One FUZZY RELATIONAL... ...ac.in You can visit her work on the web at: http://mat.iitm.ac.in/~wbv Dr.Florentin Smarandache is an Associate Professor of Mathematics at th...

Read More
 • Cover Image

Randomness and Optimal Estimation in Data Sampling

By: Florentin Smarandache

... M. Khoshnevisan, S. Saxena, H. P. Singh, S. Singh, F. Smarandache RANDOMNESS AND OPTIMAL ESTIMATION IN DATA SAMPLI... ...RE Cut-off Point 2 M. Khoshnevisan, S. Saxena, H. P. Singh, S. Singh, F. Smarandache RANDOMNESS AND OPTIMAL ESTIMATION IN DATA SAMPLI... ...artment of Mathematics and statistics.University of Saskatchewan, Canada. Dr. Florentin. Smarandache, Department of Mathematics, UNM, USA. ... ...Mathematics and statistics.University of Saskatchewan, Canada. Dr. Florentin. Smarandache, Department of Mathematics, UNM, USA. Ameri... ...ks can be downloaded from our E-Library of Science: http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/eBooks-otherformats.htm This book has been peer re... ...a P. Singh 1 , Sharad Saxena 1 , Mohammad Khoshnevisan 2 , Sarjinder Singh 3 , Florentin Smarandache 4 1 School of Studies in Statistics, Vikram ... ...ling Mohammad Khoshnevisan 1 , Housila P. Singh 2 , Sarjinder Singh 3 , Florentin Smarandache 4 1 School of Accounting and Finance, Gri... ...sence of Measurement Errors Mohammad Khoshnevisan 1 , Housila P. Singh 2 , Florentin Smarandache 3 1 School of Accounting and Finance, Griffi... ... by Housila P. Singh, Sharad Saxena, Mohammad Khoshnevisan, Sarjinder Singh, Florentin Smarandache …………………………………………………….…..5 A General Class o...

Read More
 • Cover Image

India Magica

By: Florentin Smarandache

...0 250 732522 CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin ... ... CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin Smarandache ... ...ia la Bond University, folosind şi logica neutrosofic ă plus Teoria Dezert-Smarandache în teza sa de doctorat. Acum alma mater a sa ne invit ă s ă ... ...am ţinut o comunicare de-o or ă despre logica neutrosfic ă şi Teoria Dezert-Smarandache, iar Sukanto Bhattacharya a prezentat aplica ţiile lor în bu... ...i- am dorit de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lo... ...it de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lor. Între... ... ă în Chennay. 350 de limbi, 300 de triburi, 2.000 de dialecte! „Florentin Smarandache” în bengalez ă: şi în hindi: ... ...oni, lung ă pân ă la genunchi, ca un sac tras pe cap). Florentin Smarandache – hindusul 25 Târguim în complexul Swabhumi... ... a şa”, á propòs de Calcutta („C ălcata” pe engleze şte): „C ălcat-a Florentin, c ă-l duse ruta, Taman în India, chiar în Calcutta, ...

Read More
 • Cover Image

Algebra-Russian

By: Florentin Smarandache

...Ion GOlAN Ralsa GRIGOR Vasile MARIN Aorentm SMARANDACHE P I . f • • 1 Algebra In exerc;lii 1; probleme pentru lic...

This is Smarandache's Russian translation from Romanian on Algebra.

Read More
 • Cover Image

Algebra-Romanian

By: Florentin Smarandache

...Ion GOlAN Ralsa GRIGOR Vasile MARIN Aorentm SMARANDACHE P I . f • • 1 Algebra In exerc;lii 1; probleme pentru lic... ...ca • ~ " '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mul... ... '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mulfimi, oper... ...lemente de combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Mate... ... combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Matematica Apl... ...tematica Aplicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apa... ...plicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apamt in 2000...

Read More
 • Cover Image

Fourth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...itura ALMAROM Râmnicu-Vâlcea, 2004 2 Coperta: Universul II, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa „Outer-Art”, vol. II, Editura „Con... ...ROM Râmnicu-Vâlcea, 2004 2 Coperta: Universul II, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa „Outer-Art”, vol. II, Editura „Conphys” Râm... ...nphys” Râmnicu-Vâlcea, 2002, p.50. Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale SMARANDACHE, FLORENTIN FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM/ F... ...cu-Vâlcea, 2002, p.50. Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale SMARANDACHE, FLORENTIN FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM/ Florentin Smar... ...RANDACHE, FLORENTIN FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM/ Florentin Smarandache – Râmnicu-Vâlcea, ALMAROM, 2004, 296p, 14,8x21cm ISBN ... ...in Smarandache – Râmnicu-Vâlcea, ALMAROM, 2004, 296p, 14,8x21cm ISBN 3 FLORENTIN SMARANDACHE (editor) FOURTH INTERNATION... ...ache – Râmnicu-Vâlcea, ALMAROM, 2004, 296p, 14,8x21cm ISBN 3 FLORENTIN SMARANDACHE (editor) FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLO... ... 680 Here are entered works on the literary and artistic movement founded by Florentin Smarandache that is based on the excessive use of contradicti... ...ied by a translation in either English, French, Romanian, or Spanish to: Dr. Florentin Smarandache, University of New Mexico, Gallup, NM 87301, USA...

Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 94 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.