• Cover Image

Zitlik Ve Momentum Stratejileri - Teori Ve Uygulama

By: Selçuk Bali

... Çatı Kitapları / Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- Dr. Selçuk Balı © Çatı Kitapları / Selçuk Balı Đ stanbul 5876 sayıl... ... ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐ LERĐ Teori ve Uygulama Dr. Selçuk BALI 2011 B... ... ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐ LERĐ Teori ve Uygulama Dr. Selçuk BALI 2011 Bu kitab... ... bağışlanacaktır. KÜTÜPHANE BĐ LGĐ KARTI Balı, Selçuk Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- 2. Baskı... ...e ufak da olsa bir katkısı olması dileğiyle ... Yrd. Doç. Dr. Selçuk BALI Mayıs, 2011 Ordu ÖNSÖZ Đ nsanoğlu, tarih... ...yi kaldıran mantıklı arbitrajcıların da olduklarını farzetmektedir (Shleifer, 2003: 25-60). Pratikte, fiyat dalgalanmalarının genişlediği durumlarda ... ...edilemeyecek şekilde piyasa değişimlerinin oluştuğu durumlar vardır (Malkiel, 2003: 59-82). Mantıksız piyasa hareketlerine örnek olarak sırasıyla Z... ...el olarak şu unsurları içermesi gerektiği belirtilmektedir (Civelek, Durukan, 2003: 376-377): 1. Mantıklı, kar peşinde koşan, riskten kaçınan ve her... ...: Regresyondaki faktörlerin eğim katsayıları ε pt : Hata terimi Eventus (Software for Event Studies & Financial Market Research) 8.0 programı k...

Read More