• Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “Conphys” Râmnicu-Vâlcea, 2002, p. 24 ... ...Vâlcea şi desf ăşurat ă în mod mai mult sau mai pu ţin paradoxal la Liceul de Art ă Râmnicu Vâlcea. Venise în vacan ţa de Cr ăciun acas ă, la B ălce... ... ă e şti mai preten ţios, po ţi face o extensie pân ă-n Hawaii (unde olteano-americanul nostru fu chiar de dou ă ori!). Dar, cum “anonimul din B ăl... ...ii/arti ştii” exila ţi sunt mor ţi. Rar când r ăzbate vreunul. Pe continentul american, lumea nu se uit ă la art ă nici cu dosul!... Celebrele pl... ... ţi. Rar când r ăzbate vreunul. Pe continentul american, lumea nu se uit ă la art ă nici cu dosul!... Celebrele plaje Malibu şi Zulibu – mizere şi... ...re. Îi venise familia mai târziu (nevasta şi trei feti ţe), fiindc ă Ambasada American ă încurcase actele. Cum se întâmplase şi cu dosarul lui Nea C... ...uzic ă australian ă cu Annette Shun Wah, forma ţiile “Hunters” (Vân ătorii), “Collectors” (Colectorii), “Frente”, “The Cruel Sea” (Marea Crud ă) – i...

Read More