• Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...FFSETCOLOR Râmnicu-Vâlcea, 2004 Coperta: “Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “C... ... Râmnicu-Vâlcea, 2004 Coperta: “Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “Conphys” Râm... ...Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “Conphys” Râmnicu-Vâlcea, 2002, p. 24 ... ... 24 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c ăl ătorie)/F... ...Vâlcea şi desf ăşurat ă în mod mai mult sau mai pu ţin paradoxal la Liceul de Art ă Râmnicu Vâlcea. Venise în vacan ţa de Cr ăciun acas ă, la B ălce... ... ă e şti mai preten ţios, po ţi face o extensie pân ă-n Hawaii (unde olteano-americanul nostru fu chiar de dou ă ori!). Dar, cum “anonimul din B ăl... ...ii/arti ştii” exila ţi sunt mor ţi. Rar când r ăzbate vreunul. Pe continentul american, lumea nu se uit ă la art ă nici cu dosul!... Celebrele pl... ...uzic ă australian ă cu Annette Shun Wah, forma ţiile “Hunters” (Vân ătorii), “Collectors” (Colectorii), “Frente”, “The Cruel Sea” (Marea Crud ă) – i...

...L-am cunoscut în 4 ianuarie 2003 pe paradoxalul paradoxist Florentin Smarandache (nascut în Balcesti, Vâlcea, la 10 decembrie 1954) la întâlnirea organizata de colegii sai de la Liceul Pedagogic Râmnicu Vâlcea si desfasurata în mod mai mult sau mai putin paradoxal la Liceul de Arta R...

Read More