• Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

...IEREA CIP A BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 c... ...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ...noredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI ... ...unm.edu/~smarandache/IonSoare2.pdf, iar alta, tot în englez ă, “Aesthetics of Paradoxism”, de Titu Popescu, se poate accesa la: http://gallup.unm.ed... ... Gheorghe NICULESCU 7 PARadOXisM, THE LAST VANGUARD OF SECOND MILLENNIUM A) Definition: PARADOXISM is an avant-g... ...arian protest against a closed society, Romania of 1980’s, where the whole culture was manipulated by a small group. Only their ideas and their publ... ...otalitarisme contre une societé fermée, la Roumanie des années 1980, où la culture entière était manipulée par un petit groupe. Seulement leurs idée... ...ânia, cât şi în Statele Unite... - Da, am publicat c ăr ţi în România, în Quebec (Canada), în SUA şi în Fran ţa, şi am colaborat la mai multe revis...

Read More