Search Results (1,982 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.23 seconds

 
Social Sciences (X)

       
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Records: 81 - 100 of 1,982 - Pages: 
 • Cover Image

Beowulf

By: Unknown; Kline, Tony, translator

A new translation from the Old English.

Part I Prologue and Sections: I-IV Lines 1-319 Part II Sections: V-IX Lines 320-661 Part III Sections: X-XV Lines 662-1049 Part IV Sections: XVI-XX Lines 1050-1382 Part V Sections: XXI-XXVI Lines 1383-1816 Part VI Sections: XXVII-XXXI Lines 1817-2220 Part VII Sections: XXXII-XXXV Lines 2221-2601 Part VIII Sections: XXXVI-XXXVIII Lines 2602-2820 Part IX Sections: XXXIX-XLIII Lines 2821-3182...

Read More
 • Cover Image

Like Water or Clouds

By: Kline, Tony, translator

The T’ang Dynasty and the Tao. A study of Taoism and the history of T’ang China, with biographies of the poets Wang Wei, Li Po, and Tu Fu, and new translations of their poetry....

Read More
 • Cover Image

Outsourcing Manufacturing- Including 7 Critical Pitfalls to Avoid

By: Contech International

Outsourcing manufacturing to contract manufacturers is complicated and comes with significant risk.

Prelude Intro to Outsourcing Manufacturing Long Road to Benefits Why Outsource? History Disadvantages of Outsourcing 7 Common Outsourcing Problems (Pitfalls) Outsourcing Advantages 5 Main Reasons for Outsourcing How to Ensure Outsourcing Quality How to Find a Suitable Contract Manufacturer Fragile Foreign Relations DIY Outsourcing Why Hire A Consultant?...

Read More
 • Cover Image

Introduction to the Book of Zohar

By: Rav Michael Laitman

Introduction to the Zohar is the second in a series written by Kabbalist and scientist Rav Michael Laitman, which will prepare readers to understand the hidden message of The Zohar. Among the many helpful topics dealt with in this companion text to The Science of Kabbalah, readers are introduced to the 'language of root and branch', without which the stories in the Zohar are mere fable and legend. Introduction to the Zohar will certainly furnish readers with the necessary tools to understand authentic Kabbalah as it was originally meant to be, as a means to attain the 'Upper Worlds'....

For many centuries, the wisdom of Kabbalah was inaccessible to anyone who could not read Hebrew. Now, for the first time in the history of the Western World, readers of the English language and serious students of Kabbalah have the opportunity to learn the Wisdom of Kabbalah from the 20th Century's greatest Kabbalist, Baal HaSulam. In this text,* the student will find a systematic, graduated exposition of Kabbalah unlike any treatment found in other available texts. This text comes with a brilliant commentary by Michael Laitman, a scientist and Kabbalist who received the Tradition from that illustrious chain that includes the Ari, Baal HaSulam, and his teacher, Rabash ......

Read More
 • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

În mai 1997 treceam prima data Nistrul, mergând în vizita la Odesa. Eram curios Õi atent la vorbirea basarabenilor, în trenul care ma purta de la ChiÕinau, iar în jurnal îmi notam expresii tipice, din partea locului. Lilia îmi traducea din rusa - când era cazul. Mai târziu, în vara anului 2000, aveam sa cunosc Tighina Õi câteva localitaÛi din jurul Corotnei. Domnul Pavel m-a plimbat cu maÕina prin Nezavertailovka, Krasnoe, oraÕelul Dnestrovsk, Õi centrul raional Slobozia. Am târguit în Tiraspol, unde Andreica - fratele Liliei - era student la Facultatea de Geografie, în grupa moldoveneasca. Corotna este un sat moldovenesc, înconjurat de aÕezari ucraineÕti Õi ruseÕti, iar Turunciucul, un braÛ al Nistrului, trece pe la marginea satului. Oamenii locului pastreaza dulcea limba româneasca Õi aici, în Transnistria. Am selectat Õi prelucrat o parte dintre aceste poezii melancolice, de jale, de parasire, bucolice de la Svetlana Garabaji, profesoara - Õi ea - de matematica (!) la Ôcoala Româneasca din Corotna. M-am gândit atunci sa public aceste giuvaieruri de versuri idilice, folclorice: fabule moralizatoare, imnuri, cântece, poezii pentru ...

Read More
 • Cover Image

Sacred Books

By: M. Winternitz

THE period covered by the inception, the publication, and the completion of the Sacred Books of the East exactly coincides with the thirty-four years that I have spent in Oxford. When I matriculated, Professor Max Muller, the editor of the series, was about to begin work on the first volume, which appeared while I was still an undergraduate. I lost no time in making his acquaintance, for it was the influence of one of his works that had stimulated me to begin under Professor Benfey the study of Sanskrit at the University of Gbttingen, when I left school nearly two years before. During my undergraduate days and later lowed much to Professor Max Muller's advice and encouragement in regard to my studies, which have ever since followed, as far as Sanskrit is concerned, much the same lines as his. I consequently always took a lively interest in the Sacred Books edited by him as they successively appeared during the course of a quarter of a century, no fewer than thirty-six volumes having a more or less direct bearing on my own work, and fourteen of the translators being personally known to me. Professor Max Mi.iller lived to see all...

Habeltt sua lata libelli-not only after they have been published, but sometimes even before they are printed. It was in the spring of 1894 that the late Professor Max Muller first suggested to me that I should compile a General Index of the names and subject-matter for the complete series of the Sacred Books of the East. Such an Index, he thought, would be a great help to all students of the Sacred Books of tile East, and of the greatest value for the study of the history of religions....

Read More
 • Cover Image

He Pule Hoolaa Alii (A Prayer Consecrating a Chief)

By: Hawaiian Historical Society

O ka Walewale hookumu honua ia; O ke kumu o ka lipo i lipo ai; O ke kumu o ka Po i po ai; O ka Lipolipo, o ka lipolipo; O ka lipo o ka La, o ka lipo o ka Po; Po wale ho—i.; Hanau ka po; Hanau Kumulipo i ka po he kane; Hanau Poele i ka po he wahine; Hanau ka Uku koakoa, hanau kana he akoakoa puka; Hanau ke Koe enuhe eli hoopuu honua; Hanau kana he Koe puka; Hanau ka Pea, ka peapea kana keikipuka; Hanau ka Weli, he weliweli kana keiki puka.; Hanau ka Ina ka Ina; Hanau kana he Halula puka; Hanau ka Hawae, o ka Wana-ku kana keiki puka; Hanau ka Haukeuke, o ka Uhalula kana keiki puka; Hanau ka Pieo, o ka Pipi kana keiki puka; Hanau ka Papaua, o ka Olepe kana keiki puka; Hanau ka Nahawele, o ka Unauna kana keiki puka; Hanau ka Makaiaulu, o ka Opihi kana keiki puka; Hanau ka Leho, o ka Puleholeko kana keiki puka; Hanau ka Naka, o ke Kupekala kana keiki puka; Hanau ka Makaloa, o ka Pupuawa kana keiki puka; Hanau ka Ole, o ka Oleole kana keiki puka; Hanau ka Pipipi, o ke Kupee kana keiki puka; Hanau Kane ia Waiololi, o ka wahine ia Waiolola.; Hanau ka Wi, o ke Kiki kana keiki puka;...

Read More
 • Cover Image

Ka Mooolelo No Ka Ekalesia O Iesu Kristo (History of the Church of Jesus Christ)

By: H. Binamu

E ka Mea-heluhelu lokomaikai; aloha maikai oe. E nana maka oluolu mai i keia buke me he hoaaloha la. O keia Mooolelo Ekalesia, i kakau mua ia no ka La-hui-kanaka Hawaii, a i paiia hoi ma Lahainaluna, A. D. 1841, oia ka i hooponoponoia e ma ka makemake o "Ka Sosaieti Amerika Hoolaha Palapala" ka poe e pai mai-kai ana i keia Buke i unuhiia e ka nui mai loko ae o ka Mooolelo Ekalesia no na Kula a Kale A. Goderike i ka-kau ai. Ua hookomoia ka papa hou no "Na mea oloko." Ua hoomaopopoia e na olelo i maopopo lea ole i ka mea nana i hooponopono. Ua hoopokoleia e hoi kekahi mau olelo, ke pono iki ae pela. Ua hookomoia e no hoi na mea hou ke mahuahua e ka pono pela. Ua mahele nui ia no hoi ka papa niele loloa mua, a hoopiliia iho keia a me kela apana liilii i ka hopena o keia mokuna kela mokuna, i maopopo lea ai ka pili ana o na ninau i keia palena kela palena o na olelo hoike ma ka mooolelo. Ua hookomoia e no hoi na kii e hoakaka waleno i na mea i haiia e oloko. Ua okiokiia ka Mokuna walu loloa i hookahi hanere paha palena, i moakaka ke ano a me ka pili pono ana o kona papa niele. Ua haaleleia e na hua mua "M. I." no ka mea, he pono iki...

I heluhelu pono ia o keia buke e oukou, e na hoahanau Hawaii, a me na kumu ao palapala, a me ka poe a pau e huli i ko loko, he pono paha ke hoakaka iki aku i kekahi mau mea no ke kakau ana. Eia ka mua: Na buke i heluheluia e ka mea nana i kakau i keia Mooolelo Ekalesia, i hiki ia ia ke unuhi pono ia iloko o ka olelo Hawaii:— (a) O ka Baibala ka mea nui e maopopo ai ke ano o ka ekalesia oiaio i na manawa a pau loa. Ma ke Kauoha Hou, ua ikeia ke kumu o ka Ekalesia Kerisetiano. Eia ka Paulo i kona poe hoahanau ma Epeso: "Ua kukuluia oukou maluna o ke kahua a na Lunaolelo, a me na Kaula, o Iesu Kristo oia iho no ka pohaku kumu o ke kihi Epeso 2:20. Ma ka palapala "Oihana a ka poe Lunaolelo," ua hoakakaia i ke kukulu mua ana i na ekalesia Kerisetiano a me ka malama ekalesia....

Read More
 • Cover Image

Mo'Olelo Polenesia

By: Kapulani Antonio

Olelo Hoolauna He mea nui ka moolelo i na lahui a pau o ka honua nei, no ka mea, ma o ka moolelo e ola ai ka hana a me ke ano o ka noonoo ana o ka poe e noho ana ma mua. Ma ka moolelo e hoike ia ai ke ano a me ka manao o na kupuna. Ao ka moolelo i ka pono a me ka pono ole. He kokua ka moolelo i ke kukulu ana i ke kuanaike ao. O ke kuanaike ao ka mea a ke kanaka e ike ai ke nana a noonoo aku i ke ao nei. Pili no ke kuanaike ao i ke ano o ka hanai ia ana o kekahi kanaka. O ia hoi, ina ua hanai ia kahi keiki me na moolelo no ke kupueu o Maui a me ka moolelo no ke keiki aihue kaulana o Iwa, a me na moolelo Hawaii e ae, e noonoo ana o ia e like me ka Hawaii, penei: Mai ka moolelo no Maui, e ao ana o ia i ke ano kolohe a kupueu hoi i ae ia e kona lahui. E hoopili paha o ia i kana hana me ka hana a ia mee kaulana. Mai ka moolelo o Iwa, e ao ana o ia i ka manao o ka Hawaii o ia wa i ka aihue. No laila, e ike ana no paha o ia i ke ao nei ma o na maka la o ka Hawaii kahiko. He kuanaike ao Hawaii kona ma muli o kana mau moolelo i lohe ai. Ua hele a kamaaina i kekahi ano noonoo ana, o ia ka noonoo ana e like me kona poe kupuna ma mua ona. I ka ...

Ua noonoo ia no paha o Aotearoa he mahele o Pelekane, aka, ma mua o ka noho ana o ka Pakeha (ka Haole hoi) i laila, ua noho ia ia aina e ka poe Maori, he poe Polenesia. Ua pili no ka Hawaii me ka Maori. He pili no ma na mea hou e like me ke ku ana o ka poe oiwi no ka hoihoi ana i ka mana aupuni ia lakou i ola no na moomeheu o ka lahui. A he pili no ma na mea kahiko mai ka wa ma mua mai. O ka pili o na olelo elua kekahi mea e ike koke ia, oiai he mau huapalapala okoa nae ka ka olelo Maori. O ka t; ka r; ka ng; a me ka wh (e puana ia e like me ka f) kekahi o na okoa. A e like me ka olelo Hawaii, ma kahi o umi makahiki aku nei, aole i nui na manaleo i koe, ma muli no paha o ke ao kula ana ma ka olelo Pelekane wale no. Ua emi maila ka nui o ka poe olelo Maori. A no laila i ka makahiki 1982 i hookumu ia ai ke Kohanga Reo, kahi e hoopuka mau ia ka olelo oiwi o ia aina. Mai keia hana a ka Maori mai ka manao o ka hookumu ana i ka Punana Leo ma Hawaii nei, oiai ua like ke kulana o ka olelo Hawaii. O kekahi okoa nae ma waena o na kula elua, o ia hoi, ma ke Kohanga Reo, komo ke keiki i kona wa kamaiki me kona makua...

No Polenesia: He Mahele o ka Pakipika. 1 -- No Aotearoa. 3 -- O Hatupatu laua o Kurangaituku. 5 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 12 -- No Hawaii. 15 -- Pohakuloa. 16 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 21 -- No Nukuhiva. 23 -- Ka Moi Wahine Putu a me na Palaoa o Nukuhiva. 25 -- Papa Wehewehe Huaolelo . 31 -- No Rapanui. 33 -- Kotetukoteurararapenui a me ka Luahine. 35 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 39 -- No Rarotonga. 41 -- Katikatia. 42 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 46 -- No Samoa. 47 -- O Sina a me ka Puhi. 50 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 54 -- No Tahiti. 55 -- Teremuura, ke Alii Wahine o Aimeho. 57 -- Nonanihonihololoa. 61 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 67 -- No Tonga. 71 -- O Toloa laua o Humu. 74 -- Papa Wehewehe Huaolelo. 79 --...

Read More
 • Cover Image

Ka Moolelo O Ka Moi Kalakaua I (The History of King Kalakaua I)

By: J. J. Williams

Ae! Ua hala, ua nalo, ua pio ke kukui o ko Kalakaua Hale;. ua makee mai la ka Mana Kahikolu i ke aka uhane o kona hale kino alii, a ua kaili aku la e hookokoke aku ma na pohai o Kona Nohoalii Hemolele ma ka Paredaiso lani. Aohe ana mau noonoo a hooluhi hou ana iaia iho no na pono a me na pomaikai o ka lahui a me ka aina ana i hiipoi aloha nui ai; ua pau oia maanei; ua oili pulelo aku la ka uhane ke aho o ke kino. a waiho iho la mahope nei he lahui i poipu ia e na eheu o ke kanikau kumakena iloko o ka pilihua luuluu nui. Aloha! Aloha wale oe e ka aeone o Hilohanakahi, e haohao ana oe, no ka mea, ua pau ka hoeha ana a kona mau kapuai i kou ili; a e ka ua Kanilehua, aole e kapipi hou kou mau omaka kilihune i kona mau papalina mohaha; e ka Ulu Lehua i Olaa, o hai aku ka oukou e hoonu'a, aole oia e pawehi hou i ko oukou nani; a e ke Aliiwahine o ka Lua; ua pau kona mau haihaiolelo pu ana me oe. E na Hinano a me na Hala o Naue-i-ke-kai, aole loa oia e honi hoope hou i ko olna onaona; a e ka wahine kino oni o Hopoe, pau ke kilohi ana a kona mau maka alii ia oe. E ke kuono liula o Waiohinu i ka ua Haao, aole oia e hiolani hou ana maloko o...

Ka Moi, ka Alihikaua Nui, ke Alii Kapu, Hoano, ka Wela, ka Moe, Kaikuhaipuhilaninuu, Wohi Kuakahili, Haku o ka Ohiako a me ka Palaoa Pae, Kukuiaikeawakea, Kama Alii Hanau o ka Aina, ka Haku I-ka-Po-Iuiu-Lani a Iku Hai Hoano no ka Hale Naua, i ka wa e ikuwa ana ka moa kuakahi i ka moku ana o ka pa-wa o ka po a huli ke au no ka wehekaiao, oili ka malamalama, hanau ke ao pale ka po, a oia ke kuhi ana o ka uwaki o ka manawa i ka hora elua o ka poniliula wanaao o ka la umikumamaono o Kaelo, (Novemaba) ma ka helu a ko Oahu nei poe, (a ma ka helu a ka Hale Naua a ke Alii ponoi no i hoonohonoho ai, o ka malama ia o Kaaona,) i ka M. H. 1836, ma Hale Uluhe, Manamana, Honolulu, ma kahi kokoke i ke kahna e ku nei ka Halemai Moiwahine. O kona luaui makuakane oia no ke Aliikiekie Kahanu Kapaakea, a o kona luaui makuahine oia no ke Kamaliiwahine Analea Keohokalole, he omaka no loko mai o ka niau koi-ula a Keaweheulu, he koa, he kakaolelo, a he kuhikuhi puuone na Kamehameha I., ka Nai-Aupuni kamahao a kaulana oka Pakipika. Ma ke ewe a ma ka hanau ana, he Oahu ke Alii ka Moi i niau palanehe aku la i ke ala Poliku-a-Kane. Ae—he Oahu oia, ka aina no...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo No Kekahi Mau Koa Kaulana (A History of Some Famous Soldiers)

By: M. Goldberg

O ka hoike ana aku i ke kulana o ka oihana koa i loaa i ke Duke o Welinetona a me Ilamuku Ne maloko o keia Buke, oia no kekahi o na haawina like i ao ia aku i na haumana maloko o na kula a puni ka honua nei. Aole wale no ko laua ao ana i ke koa i lilo ai laua i mea kaao nui ia! O ka loaa ana ia laua o na kulana kiekie loa iloko o ka aina! O ka loaa ana ia laua ka hanohano o ke alakai ana i ka miliona o na koa! A o ka laua mau hana wiwo ole maluna o na kahua kaua, oia ka haawina i ao ia ai lakou e koa a e wiwo ole, a no laua ke kaulana a kakou i lohe pinepine ai, a e paanaau nei hoi ma ka waha a me na moolelo o ko ke ao holookoa. Ua waiho ia no kekahi mau wahi e pili a.na ia Welineiona oiai oia ma Enelani, mamuli o ka haiki loa a piha e na aoao i hookaawale ia nona no kekahi mau moolelo e ae. O kekahi Buke nui okoa no ia ina ina kona moolelo wale no ka makemake, alaila, aole no e komo ana iloko o keia Buke, ma kahi no o ka elima haneri aoao a oi aku ke pau pono ka moolelo o kona mau la. Ua lawe ia mai ka hoopahaohao ia ana o Arona Hekana e ka Moi Aresetila a hoopuka pu ia aku no maloko o keia Buke hookahi. Aole he moeuhane io kana i ...

Read More
 • Cover Image

Na Mele Aimoku

By: Hawaiian Historical Society

The Hawaiian Language Reprint Series was established by the Hawaiian Historical Society to make available to students and scholars books that were printed in the Hawaiian language during the 19th and early 20th centuries. Most have long been out of print, and access to surviving editions is generally limited to libraries and private collections. We hope that making these texts accessible will foster the use and appreciation of the Hawaiian language, encourage the building of personal libraries, and raise awareness of the authors and the times in which they wrote. The title of this series, Ke Kupu Hou, offers a sense of renewed growth. The phrase could be translated many ways, including: a new genesis, a reemergence, or a fresh, new leaf. The texts chosen for reprinting embody each of these images. The objective of the Hawaiian Historical Society, founded in 1892, is to advance our knowledge and understanding of the history of Hawai'i and the Pacific Islands. To this end, the Society maintains a research library of historical documents and publications; prormotes the discovery, collection, and preservation of historical materials; pu...

I haku 'ia maila i makana ho'ohanohano no ka Mo'i David Kalakaua, 'o keia ka puke mele ho'okahi o kona 'ano i pa'i 'ia i ke au o ke Aupuni Mo'i Hawa'i. Ho'okino ihola ia, ma ke 'ano hou, i ka hana kuluma o ka haku mele 'ana no na ali'i. He 'oihana loea ka haku mele 'ana, a he hana ia. i apo nui 'ia e ka lehulehu a ma waena o ka po'e ali'i no ho'i. He loina kahiko ka hanana mele, oli a hula no ka hanohano o ke ali'i nui, a ho'omau 'ia aku ia loina i ke alo ali'i o ke Aupuni Mo'i, i loko no o ke ku'e 'ana mai a ka po'e haipule Kalikiano me ka mana'o e ho'ohiwahiwa ana na mele i na hana hewa o ke au kahiko. He hana kope keia o ka puke i pa'i 'ia i makana ho'omana'o no ka mo'i a me kekahi po'e 'aialo ma loko o 'elua pule o na hana ho'ohiwahiwa i malama 'ia no ka pihana makahiki kanalima o ka mo'i i ka makahiki 1886. He 'ehiku wale no puke kumu koe ma na waihona puke o ke ao nei....

Read More
 • Cover Image

The Devil‘S Legacy- to Earth Mortals. Being the Key Note to Black Arts!! Witchcraft, Devination , Omens, Forewarnings, Apparitions, Sorcery, Daemonology, Dreams, Predictions, Visions, And Compacts with the Devil!! with the Most Authentic History of Salem Witchcraft!

By: M. Young

Perhaps the title of this Book – The Devil‘s Legacy to Earth Mortals may at first seem somewhat strange; they will pause as they do at a Witches Prayer, and wonder whether they had best look into it or no, lest they should really raise the Devil by reading what he has bequeathed to mankind. It is a question not yet determined by the learned, whether the word Devil be singular, that is to say, the name of a person standing by himself, or a noun of multitude; if it be a singular, and so must be used, personally only as a proper name, it consequently implies one imperial devil, monarch, or god of the whole clan of Hell; justly distinguished by the term, The Devil, or as the Scots call him, the muckle-horned Dee‘l, or as others in a wilder dialect, The Devil of Hell, that is to say, The Devil of a devil; or (better still) as the Scriptures expresses it, by way of emphasis, the great red dragon, the Devil, and Satan....

The power of these witches as we find in their earliest records originated in their intercourse with familiar spirits, invisible beings who must be supposed to be enlisted in the armies of the prince of darkness. We do not read in these ancient memorials of any league of mutual benefit entered into between the merely human party, and his or her supernatural assistant. But modern times have amply supplied this defect. The witch or sorcerer could not secure the assistance of the demon but by a sure and faithful compact, by which the human party obtained the industrious and vigilant service of his familiar for a certain terms of years, only on condition that, when the term was expired, the demon of undoubted right was to obtain the possession of the indentured party, and to convey him irremissibly and forever to the regions of the damned. The contract was drawn out in authentic form, signed by the sorcerer, and attested with his blood, and was then carried away by the demon, to be produced again at the appointed time....

Read More
 • Cover Image

Jonah Kuhio Kalanianaole

By: Kawika K. Burgess

He mamo o Jonah Kuhio Kalanianaole na na alii nui o na mokupuni o Hawaii, Maui, Oahu, a me Kauai. Eia ma lalo nei i hoike ia ai kekahi mau mea nui ma ka mookuauhau o Kuhio i hiki ke ike ia kona pili i na alii kaulana o Hawaii nei a puni o ka wa ma mua. Ma ka aoao o ko Kuhio mookuauhau mai Maui mai, he kupuna kane kuakolu o Kekaulike no Kuhio ma ka aoao o kona makuahine. Ma muli o ka nui o na wahine a Kekaulike, ua nui pu hoi kana poe keiki kiekie o ke kulana alii, a peia i kapa ia ai o Kekaulike, o ia “ka Makua o na Alii. ” Penei ka mookuauhau o Kuhio maia Kekaulike a Kuhio ponoi: O Kekaulike laua o Kepoowaikumailani, a hanau o Kaeokulani (k). O Kaeokulani laua o Kamakahelei, a hanau o Kaumualii (k). O Kaumualii laua o Kapuaamoku, a hanau o Kinoiki Kekaulike (w). O Kinoiki Kekaulike laua o Kuhio Kalanianaole, a hanau o Kinoiki Kekaulike II (w). O Kinoiki Kekaulike II laua o David Kahalepouli Piikoi, a hanau o Jonah Kuhio Kalanianaole. Ma ka aoao o ko Kuhio mookuauhau mai Oahu a me Kauai mai, he kupuna kane kuaha o Peleioholani no Kuhio ma ka aoao o kona makuahine. Penei ka mookuauhau o Kuhio maia Peleioholani a Kuhio ponoi...

Ma ka aoao o ko Kuhio mookuauhau mai Hawaii mai, he kupuna kane kuakolu o Keawe no Kuhio ma ka aoao o kona makuahine. Penei ka mookuauhau o Kuhio maia Keawe a Kuhio ponoi: O Keawe ka makua kane o Kalanikauleleiaiwi (w). O Kalanikauleleiaiwi laua o Kanekoa, a hanau o Poomaikalani (w). O Poomaikalani laua o Elelule, a hanau o Kuhio Kalanianaole (k). O Kuhio Kalanianaole laua o Kekaulike, a hanau o Kinoiki Kekaulike II (w). O Kinoiki Kekaulike II laua o David Kahalepouli Piikoi, a hanau o Jonah Kuhio Kalanianaole. Ma ka aoao o ka makua kane o Kuhio i pili ohana ai o ia me ka moi Kalakaua me kona kaikuahine o Liliuokalani, no ka mea, o Kekahili ko Kuhio kupuna wahine, a o ko Kekahili kaikunane, o ia no o Kapaakea, ka makua kane o Kalakaua. No laila, he hoahanau o Kuhio no Kalakaua laua o Liliuokalani. O Piikoi ke kupuna kane o Kuhio ma ka aoao o kona makua kane. He pili ohana o Piikoi no Kaumualii, a ua manao ia he mau kaikuaana kaikaina paha laua, a he kaukaualii o Piikoi ma lalo o Kaumualii i ka wa i hoea mai ai na mikioneli i Hawaii nei. A i ka wa i lawe pio ia ai o Kaumualii i Maui e Liholiho, ua noi aku o Liholiho ia Kaum...

Ka Mookuauhau o Jonah Kuhio Kalanianaole . 1 -- Kona Wa Kamalii. 4 -- Ka Hookahuli Aupuni . 6 -- Kona Haalele ana. 10 -- Kona Komo ana i Loko o ka Hana Kalaiaina. 14 -- Ka Home Lula Maoli. 17 -- Ke Kanawai Olelo Hawaii. 18 -- Ke Aupuni Kalana. 19 -- Puuloa. 20 -- Ka Hookipa ana i na Lala o ka Aha Kenekoa. 21 -- No Punana Manu. 22 -- Ka Pila Hoopulapula. 23 -- Kekahi o Kana mau Hana E ae. 29 -- Ka Hele Palanehe i ke Ao ma O. 32 -- He Mele no Kuhio. 34 -- Papa Kumole. 37 --...

Read More
 • Cover Image

Iosepa Kaho'Oluhi Nawahiokalani'Opu'U

By: William H. Wilson

He ahahui auhau ole ka Aha Punana Leo i hookumu ia i ka makahiki 1983 no ka hoola ana i ka olelo Hawaii a me ka hookumu ana i na kula e ao ia i loko wale no o ia olelo. I ia makahiki aku, ua ku ke kula Punana Leo mua loa, ke kula hooluu olelo oiwi mua loa hoi o Amelika Hui Pu la. Ma hope o ka hoololi ia ana e ka ohana Punana Leo o kekahi kanawai o ka makahiki 1896 e papa ana i na kula olelo Hawaii, ua lawe ia ke kiina hoonaauao o ka Punana Leo, a me na keiki puka mua pu o ka papahana, i loko o na kula aupuni. Me ke kakoo nui ia e ka Aha Punana Leo, ua hiki akula ia papahana aupuni mokuaina a hiki i ka papa umikumalua. l keia wa he umikumamakahi kula kamalii Punana Leo e hanai haumana nei a e hoonui nei i ka heluna o na kula olelo Hawaii aupuni. Ua hookumu pu ia e ka Aha Punana Leo elua kula hookolohua no ka hoonaauao i loko o ka olelo Hawaii ana e malama nei me Ka Oihana Hoonaauao a me Ka Haka Ula O Keelikolani Koleke Olelo Hawaii o Ke Kulanui O Hawaii Ma Hilo. Ma lalo pu o ka Aha Punana Leo he papahana hoopuka a hoomalele haawina, he papahana kala hele kulanui, a me kekahi mau papahana e ae e kulia ana i ke ola o ka olelo Hawaii a ...

O Nawahi oe o Kalaniopuu, O ka wahi i wahi ia ai, I milo ia ai a paa pono, I halii ia ai a nani, I ka ahu popo hinano o Puna, Uhia aku i ka ahuula, Kau ia ka wahi i laila, Ua paa, ua malu, Ua malu ka wahi o Kalaniopuu, O ka wahi ia i wahi ia ai, I lawalawa ia ai, I opeope ia ai a paa, I koko ia ai a kau i luna, A lei i ka umauma, I ka ai o na makaainana e, O ka wahi kona, O ka inoa wahi kou i anei, ae....

Read More
 • Cover Image

Steel Dust Dawn

By: John Richman

This second novel in the series follows young "Montana" to Fort Worth, Texas in 1886, where he hires on at a major cattle ranch and ultimately saves it from foreclosure. A good deal of the story involves his horse "Spirit" and his involvement in the early Texas State Fair races. This 203 page novel is suitable for young readers. Buy at www.callmemontana.com...

Read More
 • Cover Image

Call Me Montana

By: John Richman

This is the first novel in the series and introduces sixteen year old William Dean Ritter, aka "Montana." Two separate adventures take him from his Montana farm to a Wyoming cattle ranch, Dodge City, Kansas and Texas in his pursuit of the dream to become a cowboy. Along the way something unexpected happens - he becomes a man. The book also introduces Montana's famous horse "Spirit." The characters and plot lines harken back to the best of the western serials of the 40's and 50's, where morality, integrity and self reliance ruled the day. This 195 page novel is suitable for young readers. Buy at www.callmemontana.com...

Read More
 • Cover Image

Presentación del Vol. X: Presentation Vol. X

By: Carla Monroy Ojeda, Dr.

Presentación del vol. X

Presentation of the vol. X

Read More
 • Cover Image

Reseña a: Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistemática europea : Review: Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistemática europea: Review: Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistemática europea

By: Carlos García-Saavedra Sánchez, Dr.

RESEÑA STENGLEIN, G; SANCHEZ-BAYON, A: Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistemática europea, Saarbrücken: EAE-LAP LAMBERT, 2012, p. 252 (ISBN: 978-3-659-02544-0)....

REVIEW STENGLEIN, G; SANCHEZ-BAYON, A: Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistemática europea, Saarbrücken: EAE-LAP LAMBERT, 2012, p. 252 (ISBN: 978-3-659-02544-0)....

Read More
 • Cover Image

No Polenekia

By: Department of Education

O ka poe Polenekia na lahui mua i noho ma na mokupuni Pakipika mai ka wa kahiko mai, ma mua loa o ka lohe iki ana o ka poe o ke ao komohana i ia wahi nei. No hea mai na lahui Polenekia Ma mua o kou noonoo pono ana i keia ninau, he mea kokua paha ka maopopo ana o kekahi mau mea e pili ana i ka Moana Pakipika a me na mokupuni ma ia moana. Pehea ka nui o kou hoomaopopo ana Hiki anei ia oe ke pane mai i keia mau ninau Pehea ka nui o ka Moana Pakipika He aha ke ano o ke aniau ma ka Pakipika Pehea la i hookumu ia ai na mokupuni o ka Pakipika O ka poe hea na kanaka e noho ana ma keia mau mokupuni O wai ka poe Eulopa i hoea mai i ka Pakipika ma ko lakou imi aina ana O wai la na mahele nui ekolu o na mokupuni o ka Pakipika...

Oi aku ka nui o ka lawe ana o ke ea mehana o ke kai i ka mau ma mua o ke ea huihui o ka aina. I ko ke ea mehana nee ana mai ke kai mai ma luna o kahi aina kiekie, ua pii koke aela ia ea. Hooluolu ia ke ea, a lilo hou ka mau i wai, a laila helelei ihola ka ua. He okoa ka nui o ka ua i helelei ma na wahi like ole o na mokupuni. He keu aku ka nui o ka ua ma na mokupuni kiekie ma mua o na mokupuni palahalaha. He ua mau ka aoao Koolau a he oi aku ma mua o ka aoao Kona. Hiki anei ia oe ke wehewehe i ke kumu o keia Ke hui pu ke ea mehana me ke ea huihui, a laila i helelei iho ai ka ua. Pii aela ke ea mehana a oluolu a laila ua ihola....

Read More
       
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Records: 81 - 100 of 1,982 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.