Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Algebra În Exerciţii şi Probleme Pentru Liceu : Mulţimi, Operaţii Cu Mulţimi, Relaţii, Funcţii, Elemente de Combinatorică

By Smarandache, Florentin

Click here to view

Book Id: WPLBN0002828090
Format Type: PDF eBook:
File Size: 5.71 MB
Reproduction Date: 7/2/2013

Title: Algebra În Exerciţii şi Probleme Pentru Liceu : Mulţimi, Operaţii Cu Mulţimi, Relaţii, Funcţii, Elemente de Combinatorică  
Author: Smarandache, Florentin
Volume:
Language: Moldovan
Subject: Non Fiction, Education, Algebra
Collections: Mathematics, Algebra, Trigonometry, Math, Authors Community, Sociology, Literature, Most Popular Books in China, Favorites in India, Education
Historic
Publication Date:
2013
Publisher: World Public Library
Member Page: Florentin Smarandache

Citation

APA MLA Chicago

Smarandache, B. F., & Goian, I. (2013). Algebra În Exerciţii şi Probleme Pentru Liceu : Mulţimi, Operaţii Cu Mulţimi, Relaţii, Funcţii, Elemente de Combinatorică. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
This paper contains exercises and problems of algebra and grouped chapters, the upper classes of secondary schools and coli culture media general. Its purpose is to prepare students from high schools mathematics categories and will be helpful in working independently. Also work can be used for extra school work because the reader will find in it important formulas, theorems, concepts, and basic definitions which are not always included in school textbooks.

Excerpt
Prezenta lucrare conţine exerciţii §i probleme de algebră, grupate pe capitole, pentru clasele superioare de licee §i §coli medii de cultură generală. Scopul ei este pregătirea matematică a elevilor din liceele de toate categoriile §i va fi utilă în lucrul de sine stătător. De asemenea, lucrarea poate fi folosită pentru lucrul extra§colar, deoarece cititorul va găsi în ea teoreme §i formule importante, noţiuni §i definiţii de bază care nu întotdeauna sunt incluse în manualele §colare.

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.