Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Multirelativitate Interviuri

By Smarandache, Florentin

Click here to view

Book Id: WPLBN0002828440
Format Type: PDF eBook:
File Size: 2.58 MB
Reproduction Date: 7/31/2013

Title: Multirelativitate Interviuri  
Author: Smarandache, Florentin
Volume:
Language: Moldovan
Subject: Fiction, Drama and Literature, Florentin Smarandache
Collections: Philosophy, Ophthalmology, Authors Community, Physics, Technology, Biology, Sociology, Literature, Social Sciences, History
Historic
Publication Date:
2013
Publisher: World Public Library
Member Page: Florentin Smarandache

Citation

APA MLA Chicago

Smarandache, B. F. (2013). Multirelativitate Interviuri. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
Noi pledăm pentru un proces cogniscibil care să nu aibă îngrădiri de nici o formă. Din această cauză, hermeneutica se presupune a fi cât mai diversificată. Interviurile următoare împletesc cultura, ştiinţa, tehnica şi viaţa într-un multi-eu. De aceea volumul se numeşte multirelavititate: adică idei şi metodologii privite din unghiuri cât. We advocate for a process that does not have restrictions of any form. Therefore, hermeneutics is assumed to be more diversified. Next interviews intertwined culture, science, technology and life in a multi-I. Therefore the volume is called multirelavititate: that ideas and methodologies as viewed from angles.

Excerpt
Scriitorul şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache, cunoştiinţă deosebită, specială, de aproape 20 de ani, este permanent pe drumuri, cu carneţelul de însemnări în buzunar. Este un ambasador autentic al inteligenţei şi talentului românilor, în aceeaşi măsură, acest Geo Bogza al zileleor noastre gata permanent să noteze tot ce trebuie să fie marcat în vreun fel în istoria locurilor pe care le parcurge cu: piciorul, maşina, vaporul, avionul şi nu rareori cu gândul şi ochii minţii. Creaţia sa literară va face istorie, amintesc aici despre „Cântece de mahala” care este numai o mică însemnare a zbaterilor interioare ale scriitorului. Writer and scientist Smarandache special familiar special, almost 20 years, is constantly on the road, the notebook of notes in his pocket. It is a genuine ambassador of intelligence and talent Romanians equally Bogza this Geo's days of our permanent ready to write down everything must be marked in some way in the history of the places they go through with: foot, car, boat, plane and rarely does the thought and mind's eye. Will make his literary history, remember this about "Songs slum" is just a little note to the writer's personal struggle.

Table of Contents
- Prefaţă, Florentin Smarandache ................................ 5 - Paradoxismul - o reacţie contra totalitarismului *Interviu cu Florentin Smarandache, conducătorul „Mişcării literare paradoxiste”*Valeria Tănase - Informaţia zilei”(miercuri, 1 iunie 1994) ........7 - Interviul domnului FLORENTIN SMARANDACHE difuzat la Radio România Actualităţi, în cadrul emisiunii ROMÂNII ÎN LUME, 16.04.2011, ora 21:05, moderator dna Puşa Roth, http://www.romania-actualitati.ro/ [Cu mici editări ale textului]........................... 11 - Interviu Eugen Evu - Florentin Smarandache, mai 2011, Deva, Romania, Pseudo editorial - Întrebare şi răspuns....................................... 44 - În cadrul emisiunii CEASUL DE TAINĂ, 02.06.2011, ora 2030, moderator dna Liliana Hinoveanu .................. 47 - Interviu Mihaela Năftănăilă–FlorentinSmarandache pentru “Romȃnia liberă”, 22.11.2011 ......75 - „Ipoteza Smarandache”: Dialog Puiu Popescu-Florentin Smarandache (decembrie, 2011) .....79 - Interviul domnului FLORENTIN SMARANDACHE difuzat la Radio România Cultural, Bucureşti, în cadrul emisiunii NĂSCUT ÎN ROMÂNIA, 31.01.2011, moderator doamna Corina Negrea [uşor editat]........... 81 - TEORIA ABSOLUTǍ A RELATIVITǍȚII Interviu: Ion Jianu – Florentin Smarandache, 6.02.2012, Gazeta de Sud ....97 – Povestea romȃnului care l-a contrazis pe Einstein (Interviu: Anca Lăpuşneanu – Florentin Smarandache), 25-27 februarie 2012 {Sub o formă redusă a fost publicat în revista VIP, Bucureşti, pp. 40-41, 5 martie 2012}..............103 – Dialog virtual în 2 „reprize” , Marinela Preoteasa - Florentin Smarandache, În loc de POSTFAŢĂ (I – 20-21 iunie, 2011; II – 30-31 martie, 2012) .......................... 121 - Bibliografie ............................................................... 135

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.