Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Sosyolojik düşünme ve metodolojisi

By Birkök, Mehmet, Cüneyt, Ph.D.

Click here to view

Book Id: WPLBN0003325103
Format Type: PDF eBook:
File Size: 0.7 MB
Reproduction Date: 1998

Title: Sosyolojik düşünme ve metodolojisi  
Author: Birkök, Mehmet, Cüneyt, Ph.D.
Volume:
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Social Sciences, Sociology |  Methodology |  Sosyoloji |  Metodoloji |  Yöntem | 
Collections: Sociology, Authors Community, Social Psychology, Social Sciences, Cultural Studies, Anthropology, Literature, Most Popular Books in China
Historic
Publication Date:
Publisher: Elektronik Sürüm
Member Page: M. Cüneyt Birkök

Citation

APA MLA Chicago

Mehmet Cüneyt Birkök, B. P. (n.d.). Sosyolojik düşünme ve metodolojisi. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
Bu çalışmada sosyoloji, metodoloji ve felsefeden yararlanılarak sosyolojik olarak düşünmenin tekniği araştırılmaktadır. Amaç, düşünme veya araştırma yapma gibi entelektüel bir çalışma esnasında bilimsel dogmalar, düşünce kalıpları veya diğer metodolojik hatalara düşmeden ya da engellere takılmadan sosyal olayların anlaşılmasını sağlayacak pratik bir düşünme metodu oluşturmaktır. Böylece araştırmacının herhangi bir sosyal olgu hakkındaki bilgisi, sadece başkalarının o konuyla ilgili daha önceki anlayışlarıyla sınırlı kalmayarak olayın hakikatine başka yönleriyle de nüfuz edebilecektir. Çalışmada düşünme ve metodolojinin önemli noktaları birleştirilerek sosyolojik düşünmenin temel çerçevesi kurulmaya çalışılmaktadır. Araştırmadaki teori ve pratik bağını koparmamak için konular mümkün olduğu kadar birlikte ele alınmakta ve uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır. Bu amaçla sık kullanılan bazı araştırma tekniklerine de yer verilmiştir. Vurgulanması gereken bir husus da metodolojinin araştırma tekniklerinden çok daha ötede ve en az araştırmanın kendisi kadar önemli olduğudur. Bilimsel bir çalışmada her adımın düşünülerek atılması gerekmektedir. Aksi takdirde elde edilmiş olan sonuçlar geçersiz olacaktır. Sosyal konularla ilgilenen herkesin, sosyolojik düşünmeyi hem bir düşünce tarzı hem de düşünme metodu olarak kullanması yararlı olacaktır. Böylece sosyal olaylar daha kolay, anlamlı ve gerçekte oldukları gibi değerlendirilebilecektir. Günümüzde her kesimden insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey “kendisinin dışındaki dünyada ve kendi benliğinde olup bitenleri anlamasını sağlayacak düşünsel bir nitelik kazanmak; böylece, önünde bulduğu bilgilerden bu amaçla yararlanabilmek için gelişkin bir düşünce düzeyine çıkabilecek duruma gelebilmektir.” Sosyolojik düşünme pratik bir metot sağlayarak sosyal olayların anlaşılmasını kolaylaştırmakta, belli bir disiplinin kalıplarının dışında, gerçekte etkili olan başka faktörleri de hesaba katarak daha da netleştirmektedir. Böylece sosyal hadiseler gerçekte oldukları gibi değerlendirilebilmektedir. Zaten sosyolojinin amacı da budur.

Summary
Günümüzde sosyal hayat geliştikçe ve karmaşıklaştıkça, politikaların belirlenmesi, problemlerin giderilmesi, kısaca herhangi bir sosyal faaliyet için bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkarılmış olan bilgiye giderek daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal dünyadaki mevcut bilginin kavranması ve dondurulmuş bir gerçek olarak kabul edilmeyerek yeni bilgilere yol açması için sosyolojik bir düşünme tarzına gerek duyulmaktadır.

Excerpt
Sosyoloji biliminin tahsili, sosyologlara zaman içinde sosyolojik bir düşünme tarzını sağlamakla birlikte, mevcut standartların ötesine geçecek bakış tarzlarını geliştirme mecburiyeti vardır. Öte yandan, sosyal bilimler sahasındaki diğer araştırmacıların kendi disiplinlerindeki çalışmalarına katkı sağlaması bakımından sosyolojik düşünmeyi dikkate almaları gerekmektedir. Sosyolojik düşünebilmenin yararlı olacağı bir başka kesim de sosyal politikalarla uğraşan veya karar verme görevindeki yöneticiler, yetkililer ve siyasilerdir. Doğru kararların alınması sadece mevcut teknik imkanların en uygun kombinasyonunu sağlamakla değil, mevcut olan tüm faktörler karar verme sürecine dahil edilmesiyle gerçekleşmektedir. Özellikle sosyal determinantlar esas faktör olarak değerlendirmeye katılmalıdır. Bir toplumun kendine has şartları ihmal edilerek yapılan faaliyetler hem eksik hem de bilimsellikten uzaktır. Bu nedenle günümüz insanı için mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazeyi dikkate alan ve sürekli geliştirilen sosyolojik bir düşünce biçimi sağlanmalıdır.

Table of Contents
Sunuş 1 I. Düşünme ve Sosyoloji 4 A. Bilimsel ve Eleştirel Düşünme 9 B. Realisttik ve İdealisttik Düşünme 10 C. Bilgi Kaynakları ve Objektivite Problemi 11 D. Sosyolojik Düşünmenin Bilgi Kaynakları 15 E. Sosyolojik Düşünme 18 F. Niçin Sosyolojik Düşünme? 20 G. Sosyolojik Alan 25 H. Sosyoloji ve Yakın Bilimler 29 II. Perspektif ve Metot 36 A. Sosyolojik Bakış 36 B. Mikro ve Makro Açılar 39 C. Sosyolojide Araştırma 44 D. Sayısal ve Niteliksel Araştırmalar 48 E. Sosyolojik Düşünmenin Metodolojik Özellikleri 50 F. Sosyolojik Düşünme ve Metot Problemleri 52 III. Düşünme ve Araştırma 55 A. Soru Sorma 55 B. Kavram Tanımlama 60 C. Araştırma Problemi 65 1. Tespiti 66 2. Çözümü 68 D. Beyin Fırtınası 74 E. Konsept Haritası 76 F. Konu Seçimi ve Gerekçelendirme 78 G. Teori Kurma 82 H. Problemden Tebliğe Bir Sosyolojik Düşünme Örneği 85 I. Okuma 94 J. Not Alma 98 K. Yazım 99 L. Sözlü İletişim 109 IV. Bilimsel Metnin Yapısı 113 A. Başlık 114 B. Önsöz 118 C. Giriş 118 D. Problem 119 E. Kaynakların Değerlendirilmesi 120 F. Metodoloji 120 1. Sörvey ve Anket Araştırması 121 2. Gözlem Araştırması 123 3. İçerik Araştırması 124 G. Bulguların Değerlendirilmesi 125 H. Sonuç 125 I. Özet 126 J. Çalışmanın Kontrol Edilmesi 128 K. Kaynak Gösterme 129 1. MLA Biçimi 129 a) Yazılı Kaynaklar: 129 b) Elektronik Kaynaklar 132 2. APA Biçimi 134 a) Yazılı Kaynaklar 134 b) Elektronik Kaynaklar 135 3. Chicago Biçimi 138 Kaynaklar 142

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.