Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Bild och Tanke

By Lång, Fredrik, Ph.D.

Click here to view

Book Id: WPLBN0003466788
Format Type: PDF (eBook)
File Size: 105.86 MB.
Reproduction Date: 9/10/1999

Title: Bild och Tanke  
Author: Lång, Fredrik, Ph.D.
Volume:
Language: Swedish
Subject: Non Fiction, Fine Arts, Epistemology and the History of Art
Collections: Philosophy, Epistemology, Authors Community, Fine Arts, Cultural Studies, Political Science, Religion, Literature, Social Sciences, Most Popular Books in China, History
Historic
Publication Date:
1999
Publisher: Förlaget Draken
Member Page: Fredrik Lång

Citation

APA MLA Chicago

Lång, P. F. (1999). Bild och Tanke. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
BILD OCH TANKE (Image and Thought)is moving in the border area between philosophy and art; follows their tracks through history from archaic Greece to the 20th century and Marcel Duchamp's art. It is this interaction between visual and intellectual reproduction as the image and understanding of our time and of history has been created.

Summary
BILD OCH TANKE handlar om hur vetenskapligt tänkande om och visuell avbildning av tillvaron utvecklats parallellt genom den västerländska historien och på liknande villkor.

Excerpt
Konsten är, som jag ser det, den spegel människan ställt upp framför sig för att bekräfta sanningen i den förståelse hon har av sin tillvaro. Konsten berättar hur det är eller hur det har varit att vara människa. I bekräftelsen ser hon inte bara att uppfattningen hon har om sig själv är sann (sådan är jag, sådan är min omgivning; sådan ser min mänsklighet ut), utan bekräftelsen styrker också den uppfattning hon har av riktigheten i sin aktuella livsform. Och det är det, för att föregripa framställningen en smula, det sist och slutligen handlar om i konsten: att i visuellt avläsbar form skapa symboliska gestalter som manifesterar livsvillkorens skön¬het och sanning. Det är det som är den solida undermeningen i de föränderliga uppfattningarna om vad som är skönt’ eller sant’. Men omvänt kan konsten också i vissa situationer fungera som narrspegel. Det kan den göra genom att visa upp skevheterna och bristerna i människans sätt att leva i akt och mening att vilja göra det bättre. Också det har konsten gemensamt med tänkandet och teorin. Konsten kan såväl understödja som underminera de värderingar som livskvaliteten just då är uppbyggd kring; det senare genom att gestalta ideal som är oförenliga med allmänt omfattande, livsuppehållande, just då ideologiskt eller produktivt riktiga ideal. Kort sagt genom att visa upp en bild som det konkret och bokstavligt talat inte går att leva i. Den konsten presenterar, som vi skall se, först en omänsklig och i ett senare stadium en onaturlig värld.

Table of Contents
BILD OCH TANKE, innehåll 1. Inledning Seende och vetande Makt och metafysik Teknisk instrumentalism Subjektivitet och objektivitet Bild - idé Religion och vetande Historien 2 Det allseende ögat Dekonstruktionen av den politiska rationaliteten Bilden av enväldet Kristus Allhärskaren Arvsynden Blicken Sartre om blicken Det postdespotiska samhället Om att möta Guds blick Madonnan Dioptiken Giotto Komedi och tragedi Antikens lämningar 3. Nominalism, individualism och kärlek Karakteristik av en stor och genomgripande förändring Nominalism och individualism Subjektivitet och kärlek Franciscus av Assisi och kärleken till naturen 4. Ett nytt naturförhållande Abbot Suger och gotiken Petrarca Lauramotivet Laura — madonnan Laura — människan Laura — naturen Idéperspektivet, centralperspektivet och horisonten Bilden av naturen Bilden av människan Guldgrunden Centralperspektivet och den oändligt avlägsna horisonten Nicolaus Cusanus 5. Det instrumentella perspektivet Alkemin Det förenhetligade rummet Giotto och det naturliga Leonardo da Vinci Leonardo och Machiavelli Vetandets och kunnandets symmetri Subjektivt och objektivt Kant och skönhetsbegreppet 6. Den förnekade instrumentalismen Heroiseringen av instrumentet Slavproduktionens mentalitet Nedmonteringen av naturalismens förståelsekriterier Nietzsche och den avslöjade perspektivismen Konventionen 'konst’ Kubismen och den decentraliserade synvinkeln Björling Kandinsky och de sekundära kvaliteterna Marcel Duchamp Torkaren som slav Övergången från oskuld till insikt

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.