Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası : Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası

By Əliyev, Qaya, Ibad

Click here to view

Book Id: WPLBN0003468530
Format Type: PDF eBook:
File Size: 3.31 MB
Reproduction Date: 7/13/2014

Title: Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası : Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası  
Author: Əliyev, Qaya, Ibad
Volume:
Language: Azerbaijani
Subject: Non Fiction, Law, Education
Collections: Authors Community, Education
Historic
Publication Date:
2014
Publisher: Elm və Təhsil
Member Page: Gaya Aliyev

Citation

APA MLA Chicago

Ibad Əliyev, B. Q. (2014). Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası : Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
Əliyev Qaya İbad oğlu. Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası.: Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası.

Summary
Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qa­nun­­vericiliyinin mənbələrinin konseptual əsasları tədqiq olunmuşdur. Təd­qiqat za­manı cinayət-prosessual qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, bu sa­hə­də boşluq­ların və kolliziyaların aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra el­mi-prak­tik təkliflər irəli sürülmüşdür ki, həmin təkliflərdən nor­ma­yara­tma or­qanları istifadə edə bilər. Kitab ali məktəblərin hüquq fakültələrinin tələbə­ləri həmçinin, elmi işçilər, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları əmək­daş­ları, hakimlər, prokurorlar, müs­təntiqlər, habelə dövlət qulluqçuları və ci­na­yət-prosessual hüquq sa­həsi ilə maraqlanan bütün hüquq ictimaiyyəti nü­ma­yəndə­ləri üçün nəzərdə tutul­muşdur.

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.