World Library  
Bio:
Bio information not uploaded yet.
General Information:
General information not uploaded yet.
 
  • Cover Image

The Landscapes of Duchamp : Kant in Contemporary Aestetics

By: Ph.D. Fredrik Lång

The text is about the relation between Leonardo da Vinci and Marcel Duchamp. It seems as if the Leonardian offshoots in Duchamp's work are more common than we might have imagined. Because the similarities are not limited to the lascivious and bearded Mona Lisa, but also extend to the androgynous approach, to machine fascination, to the rendering of anatomy as a dynamic-pneumatic mechanics and even to the use of the form element The Glider. The second part is an interp...

Read More
  • Cover Image

Bild och Tanke

By: Ph.D. Fredrik Lång

BILD OCH TANKE (Image and Thought)is moving in the border area between philosophy and art; follows their tracks through history from archaic Greece to the 20th century and Marcel Duchamp's art. It is this interaction between visual and intellectual reproduction as the image and understanding of our time and of history has been created.

Konsten är, som jag ser det, den spegel människan ställt upp framför sig för att bekräfta sanningen i den förståelse hon har av sin tillvaro. Konsten berättar hur det är eller hur det har varit att vara människa. I bekräftelsen ser hon inte bara att uppfattningen hon har om sig själv är sann (sådan är jag, sådan är min omgivning; sådan ser min mänsklighet ut), utan bekräftelsen styrker också den uppfattning hon har av riktigheten i sin aktuella livsform. Och det är det, ...

Read More
 
1
Records: 1 - 2 of 2 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.