World Library  
  
Bio:
Knut Rage (1952- ) is a Norwegian writer. He has written several books and numerous articles, mostly on historical  subjects. 

General Information:

Knut Rage - fødd 1952 i Stavanger. Biblioteksjef i Tysnes kommune. Redaktør for Sunnhordland Årbok (årboka til Sunnhordland Museum) 2007-2012, redaksjonsmedlem frå 2003. Redaktør for Sogeskrift for Tysnes, årbok for Tysnes Sogelag, 2002-2004. Redaksjonsmedlem av Hordaland Sogelag sin skriftserie Segn og Soge frå 2009.

Artiklar og bøker:

 • Det tapte paradis - Regine Normann og Hamarhaug. (2010)
 • Cilla Gad - lærd og dødsdømd. (2007)
 • Ei flytting til besvær. Om flyttinga av Tysnes kyrkje 1906. (2006)
 • I stereoskopet - ein gløtt inn i ei fjern fortid. Om biletsamlinga etter diktaren Claus Pavels Riis. (2006)
 • Natur og ikkje gudar? Om stadnamn og mytedanning. Artikkel om språkforskaren Eivind Vågslid. (2005)
 • Den store Islandsferda. Soga om då Ole Myklestad stansa den uhyggelege sauesjukdommen. (2004)
 • Som ein emissær opplevde det. Or Johannes Sandsmark sine livsminne. (2004)
 • Geomanti i Tysnes. Samtale med Aasmund Sandland. (2010)
 • Præstegieldets indvaanere ere i almindelighed extraordinaire - Tysnes anno 1743. (2010)
 • Lundo på Myklestad - ein stad for guddomsdyrking (2009)
 • Då mor fekk vaskemaskin og straumen kom "klumpavis"- om etableringa av Tysnes Kraftlag og utbygginga i 50-åra. (2007)
 • Det førhistoriske anlegget på Todneset - horg, gravkammer eller ein kultplass for soldyrking? (2007)[1]
 • Tysneskyrkja 1906-2006. Medarbeidarar gjennom eit hundreår. (2006)
 • Til Vinland: Om ferdene til Markland og Vinland, og Pål Knutsson frå Onarheim. (2005)
 • Ben Geboe - ein indianar frå Onarheim. (2005)
 • Gutane på Selet - gøymestaden på Buldo. Om den kommunistiske motstandsorganisasjonen Saborg. (2003)
 • Andre artiklar og skrifter (artiklar i blad og aviser, wiki o.l. er ikkje teke med)
 • Kvekergravplassen i Stavanger - et unikt gravsted. Tidsskriftet Historie nr 1 2012
 • Ole Myklestad - mannen som berget Islands sauebestand. Tidsskriftet Historie nr 4 2011
 • Norrøne gravfunn på vikingøya Man. Tidsskriftet Historie nr 3 2009
 • Med Hordaland Sogelag i vesterveg. Liv og lagnad i Neset. Hjellestad og Milde Historielag (2008)
 • Johannes Heggland. Diktar og historikar. Ei artikkelsamling. Bidragsytar. Tysnes Sogelag (2009)
 • Det historiske Våge - rapport i samband med utgreiinga om prosjektet Fjordlandsbyen Våge, på oppdrag frå Tysnes kommune (2008)
 • Sykkelstreif i Njardarlog (medforfattar), 2007 og Gudestreif i Njardarlog (hovudforfattar), 2009.
 • Kulturhistorisk informasjonstavle på Tysneset, 2007.
 • Tysnes kyrkje 100 år - bok til 100års-markeringa for flyttinga av kyrkja. (2006)
 • Gynaicologia. En beretning om Cilla Gads tragiske liv og skjebne. Setesdalsforlaget (2002)
 • Prestar i Tysnes. Ei uhøgtidleg prestesoge. (2002)
 • "Mindernes bok" : soga om Ingebrigt Larsen Lillehei. Setesdalsforlaget (1999)
 • Gutane på Buldo - og menneska som hjelpte dei. Om Saborg. Artikkelserie i fire delar. Bladet Tysnes (1998-1999)
 
 • Cover Image

Runer før Columbus

By: Knut Rage

Was America discovered by Norwegian Vikings, and did they establish Norse colonies in North-America? And if so, why and how did they disappear? In this book, the author gives an overview of the discussion thas has been raging ever since the Kensington Rune Stone was discovered - or was claimed to have been discovered - in 1898. And what about other rune stones that have appeared in the USA during the last century - are they real or fake? The author examines this and...

Read More
 • Cover Image

Cilla Gad : Et Forsøk på en Biografi

By: Knut Rage;

In this book, the author has made an effort to re-tell the dramatic life of the learned Norwegian woman Cilla Gad through facts and faction, based on court documents and other sources. Text in Norwegian.

Etterpå ligger det hele bak henne som en vond drøm, et tåkeaktig, grusomt mareritt. Hun husker alle ansiktene, alle de stirrende øynene, de sammenknepne munnene, den tette atmosfæren i det mørke kirkerommet da hun går alene opp midtgangen. Langt der fremme venter Abel som en ondskapens fyrste i enden av en uendelig lang og dunkel tunnel. Det gjelder om å holde ut, holde seg oppreist, ikke miste balansen og falle, vise seg stolt, ikke la seg knekke. Under den slitte kjole...

Read More
 
1
Records: 1 - 2 of 2 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.