Search Results (106 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.28 seconds

 
Florentin Smarandache (X) PDF (eBook) (X) Education (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 106 - Pages: 
 • Cover Image

Metaistorie

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

India Magica

By: Florentin Smarandache

...0 250 732522 CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin ... ... CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin Smarandache ... ...ia la Bond University, folosind şi logica neutrosofic ă plus Teoria Dezert-Smarandache în teza sa de doctorat. Acum alma mater a sa ne invit ă s ă ... ...am ţinut o comunicare de-o or ă despre logica neutrosfic ă şi Teoria Dezert-Smarandache, iar Sukanto Bhattacharya a prezentat aplica ţiile lor în bu... ...i- am dorit de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lo... ...it de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lor. Între... ... ă în Chennay. 350 de limbi, 300 de triburi, 2.000 de dialecte! „Florentin Smarandache” în bengalez ă: şi în hindi: ... ...oni, lung ă pân ă la genunchi, ca un sac tras pe cap). Florentin Smarandache – hindusul 25 Târguim în complexul Swabhumi... ... a şa”, á propòs de Calcutta („C ălcata” pe engleze şte): „C ălcat-a Florentin, c ă-l duse ruta, Taman în India, chiar în Calcutta, ...

Read More
 • Cover Image

Intreaba-Ma, Sa Te-Ntreb

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Paradoksisticki Dvostihovi

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Silence's Bell (Haiku)

By: Florentin Smarandache

...SILENCE'S BELL by Florentin Smarandache (non-standard haiku poems, translated from Romanian by Stefan B... ...fa of dreams. - Do not wait for me, I'll linger a little among the stars. Florentin Smarandache, a Poet with the Dot under the I ... ...ams. - Do not wait for me, I'll linger a little among the stars. Florentin Smarandache, a Poet with the Dot under the I ... ...or of these lines is confronted with two assertions. The first one: who is Florentin Smarandache? The second: the poet has no biography; his poetry is... ...e lines is confronted with two assertions. The first one: who is Florentin Smarandache? The second: the poet has no biography; his poetry is his biogr... ...book at the Romanian publishing houses. But this "happy regime" is not for Florentin Smarandache, who from 15 titles could see only two books publish... ...e Romanian publishing houses. But this "happy regime" is not for Florentin Smarandache, who from 15 titles could see only two books published at home... ...is is why today, opening this volume and learning for the first time about Florentin Smarandache ­ the reader of only these 80 haiku discovers a poeti... ...his poet; what has he written and what is the echo of his other books? Florentin Smarandache is still young for one to speak about his biography. ...

This book contains a collection of Haiku poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Creionari Facute Cu Pixu

By: Florentin Smarandache

... 1 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMARANDACHE CREION ĂRI F ĂCUTE CU PIXUL... ... 1 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMARANDACHE CREION ĂRI F ĂCUTE CU PIXUL (par... ...a, 2004 2 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale NICULESCU, GHEORGHE; SMARANDACHE, FLORENTIN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale NICULESCU, GHEORGHE; SMARANDACHE, FLORENTIN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Ni... ...IN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache, 148p, 14,8x21cm ISBN 3 GHEORGHE NICULESCU FLO... ...ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache, 148p, 14,8x21cm ISBN 3 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMA... ...are, precepte ale Mi şc ării Literale Paradoxiste, pe care fondatorul ei, Florentin Smarandache, le-a prezentat la sfâr şitul secolului trecut în p... ...epte ale Mi şc ării Literale Paradoxiste, pe care fondatorul ei, Florentin Smarandache, le-a prezentat la sfâr şitul secolului trecut în patru Manif...

Read More
 • Cover Image

Distihuri Paradoxiste

By: Florentin Smarandache

...i, prin care uneste organic elemente heterogene din domeniile cunoa Õterii, Florentin Smarandache ne propune acum o specie nou | de poezie: disti... ...re uneste organic elemente heterogene din domeniile cunoa Õterii, Florentin Smarandache ne propune acum o specie nou | de poezie: distihul parado... ... 8 500 lei FLORENTIN SMARANDACHE DISTIHURI PARADOXISTE Celui... ... 8 500 lei FLORENTIN SMARANDACHE DISTIHURI PARADOXISTE Celui mai bun p... ...i-s-t-e clasice, colectate Õi prelucrate în perioada 1993-1998. Prof. Florentin Smarandache University of New Mexico 200 College Road Gallu... ...lasice, colectate Õi prelucrate în perioada 1993-1998. Prof. Florentin Smarandache University of New Mexico 200 College Road Gallup, NM 8730... ...iliu) (505) 863-7647 (oficiu) Fax: (505) 863-7532 (Attn. Dr. Smarandache) E-mail: smarand@unm.edu _________________________... ...1995. [5] Le, Charles T., "The Most Paradoxist Mathematician of the World: Florentin Smarandache", <Bulletin of Pure and Applied Sciences>, Delhi,... ...ura Tempus, Bucure Õti, 26, 27-28, 1995. [12] Rotaru, Ion, "Din nou despre Florentin Smarandache", <Vatra>, Tg. Mure Õ, Romania, Nr. 2 (299), 93-94...

Read More
 • Cover Image

Asupra Unor Noi Functii in Teoria Numerelor

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Sentiments Fabriques en Laboratire

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Destin

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Dincolo Si Dincoace de Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...Mi-a sosit, de curand, cu po~ta aeriana, 0 carte din Amcrica. Era expcdiata de Florentin Smarandache, din Phoenix. Arizona. un valcean de-al nostru din Balce~ti, fugit Inainte de revolutic prin Turcia ~i "aclimatizat" In Statele Unite. Cinc e Florentin Smarandache: profesor de matematica, aut or a pe...

Read More
 • Cover Image

Only Problems, Not Solutions!

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Generalisations et Generalites

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Proposed Problems of Mathematics

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

...IEREA CIP A BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 c... ...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ...noredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI ... ... - ca un protest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi b... ...rotest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi bazat ă pe ... ...rrier/paradoxisme.html; - în spaniol ă la: http://gallup.unm.edu/~smarandache/paradoxismo.htm O carte electronic ă despre “Paradoxism & Pos... ...înfiin ţat în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemen... ...e, cuprinzând circa 300 scriitori de pe glob, cu texte în diverse limbi”. (Florentin Smarandache). ...

Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn ...

Read More
 • Cover Image

Antichambers, Antipoesies, Bizarreries

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Algebra-Russian

By: Florentin Smarandache

...Ion GOlAN Ralsa GRIGOR Vasile MARIN Aorentm SMARANDACHE P I . f • • 1 Algebra In exerc;lii 1; probleme pentru lic...

This is Smarandache's Russian translation from Romanian on Algebra.

Read More
 • Cover Image

Algebra-Romanian

By: Florentin Smarandache

...Ion GOlAN Ralsa GRIGOR Vasile MARIN Aorentm SMARANDACHE P I . f • • 1 Algebra In exerc;lii 1; probleme pentru lic... ...ca • ~ " '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mul... ... '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mulfimi, oper... ...lemente de combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Mate... ... combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Matematica Apl... ...tematica Aplicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apa... ...plicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apamt in 2000...

Read More
 • Cover Image

Collected Papers, Vol. 1

By: Florentin Smarandache
Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 106 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.