Search Results (13 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.2 seconds

 
Language (X) Netherlands Literature Collection (X)

       
1
Records: 1 - 13 of 13 - Pages: 
 • Cover Image

Gediechte in ut Mestreechs

By: G.D Franquinet ; Théodore Weustenraad

Verzameling van gedichten in het Maastrichts, afkomstig uit Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche Dialecten in Dicht en Ondicht, uitgekozen en opgehelderd door Joh. A. Leopold en L. Leopold, uitgegeven in 1882. De gedichten zijn geschreven door Theodoor Weustenraad, Guillaume Franquinet en L. Polis....

Poetry

Read More
 • Cover Image

Kleine Johannes, De

By: Frederik van Eeden

De Kleine Johannes is een sprookje, waarin de ontwikkeling van kind tot volwassene en de worsteling met de levensraadsels centraal staan. We volgen het opgroeien van de kleine Johannes of in realiteit de schrijver zelf. Short summary in English: This book is a fairytale, which represents the growing up of the author from a small boy to an adult....

Fiction, Literature

Read More
 • Cover Image

Kleine Zielen, De

By: Louis Couperus

De kleine zielen is het eerste gedeelte van de romancyclus De boeken der kleine zielen , die zich afspeelt in Den Haag. Fragmenten uit een recensie ten tijde van de eerste druk (Elsevier, 1902): deze Haagse roman geeft van de Hagenaars een weinig lieflijke portrettengalerij. Toch geloven wij niet dat speciaal Haagse ondeugden en Haagse kleinzieligheden worden getekend in deze roman. Mensen van elders moeten typen herkennen. Voor niemand is dit echter een troost. Couperus toont zich in dit werk een meester in de kunst van karaktertekening. Al die mensen uit het boek leven, leven zo krachtig in ons, dat wij hun karakters onthouden, lang na de lectuur van het kostelijke werk dat ons inderdaad het kleine geeft, maar uitgebeeld door een kunstenaar van grote begaafdheid. In de deftige familie Van Lowe is wat gebeurd. Och, och! zo wat vreselijks is gebeurd in die nette familie! Constance was getrouwd met een minister-resident aan het Italiaanse hof, maar zij wordt intiem met zijn secretaris, baron Van der Welcke. Constance wordt betrapt door haar man en een scheiding volgt. Van der Welcke biedt Constance op last van zijn rechtzinnige ouder...

Fiction, Literature

Read More
 • Cover Image

Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen, De

By: Charles Dickens

Vertaling van 'The Perils Of Certain English Prisoners' (1857) het boek is in samenwerking met Wilkie Collins geschreven. Het verhaal speelt zich af in Midden-Amerika (de muskietenkust) maar is gebaseerd op het moedige gedrag van Britse vrouwen en kinderen gedurende de revolte in India uit het jaar 1857. (Introductie door Marcel Coenders)...

Holiday

Read More
 • Cover Image

Zes Novellen

By: Marcellus Emants

Novellen van Marcelles Emants: Een avontuur, Najaarsstormen en Fanny verschenen samen in een boek uit 1879, nadat de eerste twee al eerder waren afgedrukt in een literair tijdschrift. Het laatste verhaal was ook bedoeld voor een tijdschrift, maar werd daaruit teruggetrokken, omdat de redacteuren bang waren dat het te erotisch was. De inleiding bij dit luisterboek hoort bij deze eerste drie novellen. Dood, Ontwaakt en Op zee verschenen in De Gids in 1890, 1896 en 1897. Deze drie zijn later ook in diverse boekuitgaven uitgekomen. Short English description: Six short story’s, all but one published in literary magazines in the Netherlands....

Fiction, Literature

Read More
 • Cover Image

Nagelaten Bekentenis, Een

By: Marcellus Emants

Mijn vrouw is dood en al begraven. Hiermee opent Willem Termeer zijn bekentenis. Het zou zonde zijn om hier meer details te vermelden - laat Termeer zijn eigen verhaal maar vertellen. Teaser in English: this Dutch classic starts with the famous opening line: “My wife is dead and has already been buried.” It's written by the recent widower, and the book is entitled “a posthumous confession”. That will give you some idea of the contents.... (Summary by Anna Simon)...

Literature

Read More
 • Cover Image

De Computer Verklaard

By: Dr. Teunis Middelkoop

The inner working of the computer in general is explained. The book is not about how to use the computer but tries to give a basic understanding about how the computer works...

Read More
 • Cover Image

Kleine Gedigten voor Kinderen

By: Hieronymus van Alphen

Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot, 't Scheen, dat Jantje zou gaan plukken, schoon zijn vader 't hem verbood.’ ‘Daar alleen kan liefde woonen, daar alleen is 't leven zoet, Waar men, blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.’ Twee citaten uit Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen. Van Alphen schreef voor zijn zonen drie dichtbundels (’Ziedaar, lieve wigtjes! Een bundel gedigtjes’) en gaf ze aanvankelijk anoniem uit. Deze bundels werden een groot succes, zijn tientallen malen herdrukt en zijn vertaald in het Frans, Duits, Engels, Fries en Maleis....

Children, Poetry

Read More
 • Cover Image

Reinaart de Vos

By: Anonymous

Het episch dierdicht Van den Vos Reynaerde, geschreven in het Middelnederlands in de 13e eeuw, geldt als een hoogtepunt in de Nederlandse middeleeuwse literatuur. Het epos verhaalt van de schurkenstreken van Reinaert de Vos, die zo listig is dat hij iedereen weet beet te nemen. Deze vertaling uit 1885 is van Julius de Geyter. Uit zijn inleiding: Reinaart de Vos, dat meesterstuk onzer Letterkunde, bestaat uit twee deelen: het eene, dat men gewoonlijk het eerste boek noemt, is omtrent den jare 1250 in Vlaanderen geschreven door een man van genie; het zoogenaamde tweede boek , ongeveer 150 jaren later waarschijnlijk ook door een Vlaming opgesteld, is nauwelijks het werk van een man van talent. De eerste onzer beide dichters, zooals d'eposschrijvers immer deden, had al d'avonturen van zijnen held bijeengezameld, er met een meesterhand de grondstof uitgegrepen, en ze tot een kunstjuweel verwerkt. Naar zijn eigen oordeel, was zijn gedicht gansch de geschiedenis van Reinaart, wat er dan ook over dezen nog meer was geschreven of in den mond des volks voortleefde. Onze tweede schrijver, anderhalv' eeuw nadien, heeft nu juist dat overtollig g...

Poetry, Myths/Legends, Animals, Fiction, Literature, Satire

Read More
 • Cover Image

Dik Trom en zijn Dorpsgenooten

By: Cornelis Johannes Kieviet

In dit vierde van zes boeken over Dik Trom, krijgt Dik een nieuw buurmeisje die blind is. Ook bezoekt hij het circus, ofwel zoals ze vroeger zeiden: het Paardenspel. Andere boeken uit deze serie op /newcatalog/search_advanced.php?title=Dik+Trom&author=&cat=&genre=&status=all&type=&language=Dutch&date=&reader=&bc=&mc=&action=Search...

Children

Read More
 • Cover Image

St. Nikolaas en zijn knecht

By: Jan Schenkman

Jan Schenkman staat bekend als de waarschijnlijke bedenker van het moderne Sinterklaasfeest als pedagogisch kinderfeest. In zijn prentenboek Sint Nicolaas en zijn knecht (Amsterdam, 1850 en herdrukken tenminste in 1880, 1885 en 1907) voerde hij nieuwe elementen in als de stoomboot uit Spanje, Zwarte Piet met zak en roe, het rijden van Sint over de daken en het gooien van pakjes door de schoorstenen. (Samenvatting door Wikipedia)...

Children, Poetry

Read More
 • Cover Image

Brieven van den nutteloozen toeschouwer

By: Louis Couperus

Deze serie columns in de vorm van brieven schreef Couperus voor het dagblad Het Vaderland, vanuit Munchen en later vanuit Florence. Ze verschenen voor het eerst in druk in Het Vaderland van oktober tot december 1914. Vanaf 1912 bracht Louis Couperus de zomers door in een pension aan de Wittelsbacherplatz in Munchen. Daar was hij dan ook toen op 1 augustus 1914 Duitsland de oorlog verklaarde aan Rusland. In deze 'brieven' beschrijft hij zijn reactie op dit nieuws en het nieuws van de eerste dagen en weken van de Eerste Wereldoorlog. In het begin spreekt er uit de tekst bijna een fascinatie voor de oorlog. Voor het schrijven van zijn historische romans had Couperus zich vaak verdiept in de geschiedenis - nu krijgt hij het gevoel zelf deel uit te maken van de geschiedenis. Hij verslindt alle kranten die hij te pakken kan krijgen, leest alle openbare telegrammen met oorlogsnieuws en houdt de ontwikkelingen bij met vlaggetjes op een oorlogskaart. Ik wil mijn eigen tijd kennen. Maar al snel komt de twijfel, het besef dat hij nooit een objectieve beschrijving, nooit de hele waarheid, te weten zal komen van de gebeurtenissen om hem heen. Zi...

Essay/Short nonfiction

Read More
 • Cover Image

Natuurlijke Historie voor de Jeugd

By: de Schoolmeester

Natuurlijke Historie voor de Jeugd is een verzameling gedichten met grappige beschrijvingen van voornamelijk dieren. Opgenomen ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van ....

Children, Poetry

Read More
       
1
Records: 1 - 13 of 13 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.