Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Obiectivul Savu : Dosariada.ro

By Smarandache, Florentin

Click here to view

Book Id: WPLBN0002828494
Format Type: PDF eBook:
File Size: 99.93 MB
Reproduction Date: 8/2/2013

Title: Obiectivul Savu : Dosariada.ro  
Author: Smarandache, Florentin
Volume:
Language: Moldovan
Subject: Fiction, Drama and Literature, Manuscripts
Collections: Authors Community, History
Historic
Publication Date:
2013
Publisher: World Public Library
Member Page: Florentin Smarandache

Citation

APA MLA Chicago

Smarandache, B. F. (2013). Obiectivul Savu : Dosariada.ro. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
Urmărirea oficială a început pe data de 22.03.1985 (deşi am găsit în dosare şi rapoarte din ianuarie 1985) şi a continuat şi după fuga obiectivului „SAVU” pe data de 07.09.1988 în lagărul de refugiaţi politici din Istambul şi Ankara (Turcia). A fost luat în atenţie de Serviciul III din cadrul Inspectoratul Judeţean Dolj, pe linia problemei „Atlas”. Ȋn vreme ce ei „mă lucrau în urmărire informativă” cu atȃta zel … eu habar n-aveam! Ba chiar mă băgaseră în atenţia Serviciului de Contraspionaj (conform Notei RD. 5/890/1985): fiindcă aveam multe legături cu străinii. Ca-n filme poliţiste, numai că antieroul eram... EU însumi! Existau zile cȃnd mă „filau” pas cu pas (unde mergeam, cu cine mă întȃlneam, la ce oră anume), ba mă şi pozau... Eu nici nu mi-am dat seama! Cȃnd i-am istorisit chestia asta lui Ion Soare, el a adăugat rȃzȃnd: - Păăi, aveam Securitate, domnule (!) Revăzȃnd acest D.U.I. 742 „Savu”, format din 4 volume şi însumȃnd peste 1200 file! – cu menţiunea -, m-a apucat deodată o nemulţumire generală, o scȃrbă pentru această viaţă irosită, în zbatere continuă... cu o soartă mereu în cumpănă. Cȃt timp am pierdut şi cȃtă energie trimiţȃnd sute de scrisori şi manuscrise care nu ajungeau la destinaţie... Şi pentru ce toată această urmărire? Pentru putere! Cei care ajung sus, nu vor să lase sceptrul din mȃnă pentru nimic în lume. Aşa se-ntȃmplă şi unor oameni bine-intenţionaţi la început: cȃnd dau de miere, nu vor să mai scoată degetul din ea...

Excerpt
Pierderi de manuscrise Am pierdut vreo 350 pagini de manuscrise în perioada aceea. A fost şi greşeala mea că mă grăbeam să le public ori să le scot din ţară... n-am avut răbdare să aştept. Dar cine se gȃndea atunci că o să cadă dictatura, cȃnd ea părea aşa de stabilă şi tare ca betonul?! 1) Trei plicuri mari şi groase, albe, puse la poşta din Craiova, din spatele Universităţii Centrale, şi expediate către aceeaşi Chantal Signoret în primele zile din septembrie 1988 – înaintea „fugii mele”. Acestea au fost confiscate de către Securitate şi menţionate în Dosariada lor, dar neînapoiate manuscrisele (în jur de 100 pagini) - în ciuda apelului meu către CNSAS, cu toate că majoritatea erau inofensive, adică: probleme propuse şi rezolvate de matematică, rebusuri, şi poeme nepolitice. Nu înţeleg nici acum de ce nu-mi înapoiază CNSAS-ul manuscrisele? Au fost distruse? Dar... au vrut să-mi facă rău cu tot dinadinsul... Curios, că alte doua plicuri, la fel de mari, trimise din Bucureşti de la o poşta din Drumul Taberei, în aceleaşi zile, au ajuns la Chantal, care mi le-a retrimis în Turcia. Deci Securitatea din capitală nu mă avea încă în vizor, sau a fost o scăpare? Loss of manuscripts I lost about 350 pages of manuscripts at that time. It was my mistake and I'm rushing to publish or to remove them from the country ... I had no patience to wait. But who gȃndea then that fall dictatorship, clench it seemed so stable and strong as concrete? 1) Three large envelopes and thick white post made ​​of Craiova, behind Central University, and shipped to the same Chantal Signoret in the first days of September 1988 - before "my flight". These were confiscated by security and specified their Dosariada but non-return manuscripts (about 100 pages) - despite my appeal to NCSSA, although most were harmless, that: proposed and solved math problems, crosswords, and non-political poems. I do not understand now why I do not return the manuscripts NCSSA? Were destroyed? But ... they wanted to hurt me at all costs ... Curiously, the other two envelopes as large in Bucharest sent from a post office in Camp Road on the same day, came to Chantal, who referred me to them in Turkey. So I do not have security of capital still in sight, or was it an oversight?

Table of Contents
Dosariada.ro (prefaţă) ................................................................. 4 Spicuiri din scrisori................................................................................... 15 Pierderi de manuscrise....................................................................... 16 Erori şi exagerări informative.................................................. 18 Scrisoare de la CNSAS........................................................................ 22 D. U. I . 742 “Savu” .................................................................. 24 Vol. 1: (Note sau Rapoarte informative, Note de relaţii, Note extrase, Note explicative, Note de analiză, Note de stadiu, Note de filare şi identificare, Radiograme, Telegrame, Serviciul Contrainformaţii, Situaţii operative, Planuri de măsuri, Date de interes operativ, Cereri de verificari la evidenţa populaţiei, Dispoziţii de verificări, Legăturile obiectivului, Fotografii camuflate)................ 25 Vol. 2: (Scrisori trimise sau primite interceptate, Relatări verbale, Manuscrise interceptate, Traduceri de scrisori şi manuscrise interceptate din engleză şi franceză în romȃnă, Note de relaţii).............................................. 309 Vol. 3: (Scrisori trimise sau primite interceptate, Manuscrise interceptate, Traduceri de scrisori şi manuscrise interceptate din engleză şi franceză în romȃnă, Diplome şi Acte legalizate interceptate, Rapoarte informative, Note de relaţii, Cereri de investigaţii)................... 518 Vol. 4: (Telefoane interceptate, Traduceri de telefoane interceptate din franceză în romȃnă).....................715-738

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.